Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En farlig glidebane

LEDER // Umotiverede plejeopgaver stjæler tid fra de fysioterapeutiske kerneopgaver.

Diskussionen om hvilke opgaver man kan sætte en fysioterapeut til at varetage, er rykket helt op på dagsordenen igen. Det skyldes ikke mindst et jobopslag fra Odense Universitetshospital (OUH), hvor en afdeling søgte en fysioterapeut, selvom pleje fyldte det meste af stillingsbeskrivelsen.

Det var præcis sådan noget, vi advarede mod, da direktionen på OUH meldte ud, at den centrale terapi bliver afskaffet på hospitalet. I den konkrete sag har vi selvfølgelig taget fat i direktionen og understreget, at det er helt uacceptabelt. Men vi er også nødt til at forholde os til det her bredere. For vi hører fra flere og flere medlemmer, at de bliver mødt med krav om at varetage opgaver, de ikke ønsker – især indenfor plejen.

Vi ved godt, at der er mangel på plejepersonale. Vi ved også godt, at der er et voksende pres på sundhedsvæsenet. Den udfordring har været kendt i årevis. Det er et arbejdsgiveransvar at løse den opgave, og det gøres ikke ved at bruge fysioterapeuter som kastebold. Det nytter simpelthen ikke noget at undergrave fysioterapifaget, fordi der er problemer med at rekruttere andre faggrupper.

Det er en farlig glidebane, som arbejdsgiverne skal være med til at stoppe. For den forhindrer patienter og borgere i at modtage fysioterapi og medvirker til en fastholdelse af et plejeparadigme. Man må og skal tænke i, hvordan vi bedst hjælper mennesker til et liv i bevægelse, og det gøres ikke ved, at fysioterapeuter løser plejeopgaver. Der er ingen fornuftig grund til at sætte en fysioterapeut til opgaver, som kan varetages bedre af kompetent plejepersonale.

I hovedbestyrelsen har vi diskuteret det grundigt og vedtog sidste år en ny politik, der understreger, at nye opgaver til fysioterapeuter er relevante og interessante, når de ligger i forlængelse af professionens grundlæggende faglige fundament. Umotiverede plejeopgaver stjæler tid fra den fysioterapeutiske kerneopgave – vi er uddannede til at undersøge, udrede, diagnosticere, igangsætte og varetage den rette behandling.

Når både Kommunernes Landsforening og Danske Regioner taler for sammenhæng, kvalitet og specialisering på højt niveau, så er det uhyre dårlig udnyttelse af samfundskroner, at højtuddannede fysioterapeuter blot skal løse plejeopgaver. Sæt derimod fysioterapeuter med i frontlinjen i vores sundhedsvæsen. Vi vil meget gerne være med til at forbedre det. 

Der er en lang række måder, hvorpå den fysioterapeutiske faglighed kan skabe bedre sundhed for patienterne og betyde færre dyre behandlingsforløb. Bare tænk på Behandlingsråd og ‘Vælg Klogt’ – indsatser. Men det er helt afgørende, at det fysioterapeutiske behandlende og rehabiliterende sigte er kernen i det, som fysioterapeuter tilbyder. Det vil være til gavn for patienter og borgere.