Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hvad skal der til, for at vi får flere med i det fagpolitiske arbejde?

Position er et debatindlæg, og dette er skrevet af Charlotte Larsen, Fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Medlem af bestyrelsen i Region Hovedstaden.
Charlotte Larsen, Fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Medlem af bestyrelsen i Region Hovedstaden.

Hver og en af de fysioterapeuter, jeg kender, brænder for Fagligheden. Med kæmpestort F. Men hvad skal der til, for at vi får flere med i det fagpolitiske arbejde? Og er der den store forskel mellem fag og fagpolitik? Ikke i mine øjne. Jeg opfatter det politiske arbejde som en fælles opgave for fagligt engagerede medlemmer. De store resultater skyldes ikke enkeltpersoner. De skyldes, at mange medlemmer med forskellige meninger skubber på i den rigtige retning. Det sker i regionsbestyrelserne. I rådene og udvalgene. I de faglige selskaber.

I mit arbejde med tillidsrepræsentanter og i regionsbestyrelsen er jeg optaget af, hvordan jeg kan påvirke kolleger, samarbejdspartnere og beslutningstagere. Jeg er nysgerrig på, hvordan andre fysioterapeuter arbejder og under hvilke forhold. Hvad kan jeg lære af andre? Hvad kan jeg tage med mig i mit eget arbejde? Kan det inspirere til nye måder at gøre tingene på?

Et konkret eksempel på et resultat, jeg er stolt af at have været med til at opnå: For kort tid siden blev det besluttet, at fem medlemmer kan vælges direkte ind i repræsentantskabet. Som et udtryk for ønsket om mere medlemsindflydelse. Første møde i det nye repræsentantskab ligger lige efter sommerferien, og jeg håber og tror på, at de fem repræsentanter kan bidrage med nye vinkler på de vigtige debatter. Der behøver ikke at være så langt til magten.

Når jeg møder politisk valgte via mit job, bruger jeg enhver lejlighed til at tale om fysioterapi og fysioterapeuter. Hvad kan vi bidrage med i forhold til borgerne? Hvad vil det betyde at ansætte flere fysioterapeuter? Et eksempel fra Københavns kommune er træning i arbejdstiden – et forebyggende tiltag, som skal mindske arbejdsskader og smerter i kroppen på grund af arbejdet.

Du er hermed inviteret til at bruge din indflydelse. Helt konkret. Og lige nu. I Region Hovedstaden er vi i gang med at forberede os på regionsvalg og kommunalvalget til efteråret. Vi har valgt nogle emner ud, som vi mener kan dække fysioterapeuter bredt: Psykiatri, Ulighed i sundhed og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Vi efterlyser medlemmer, der har kendskab til områderne fra deres hverdag på arbejdspladsen. Og vi efterlyser medlemmer, som kender lokalpolitikere. Hvem har kendskab til nogen, som kan påvirkes?

Planen er, at vi udarbejder et oplæg med forslag til politiske vinkler, man kan tage udgangspunkt i. Det kan være at deltage i et valgmøde. Skrive et læserbrev eller et opslag på sociale medier. Følge en politikers valgkamp.

Regionsvalget og kommunalvalget nærmer sig. Vil du bruge din indflydelse? Så skriv til mig på charlotte.larsen@kk.dk. Der er brug for dig.