Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Præst og psykologer kom i spil

Jacob Holmehave-Brandt fik gennem samtaler med præsten klarhed for, hvor svært det kan være at arbejde med dødeligt syge patienter.
“Da jeg gik på fysioterapeutuddannelsen, havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle arbejde med en behandlingsform, der kunne være den afgørende forskel på liv og død for patienterne, men med covid-19 blev det helt tydeligt for mig, at jeg er ansat på et akuthospital,” siger fysioterapeut Jacob Holmehave-Brandt. Foto: Linda Johansen.

De fleste fysioterapeuter er ikke vant til at skulle give behandling til patienter, der svæver mellem liv og død. Derfor allierede Hvidovre Hospital sig med både psykologer, stresscoach og hospitalspræst, så fysioterapeuterne kunne stå bedre rustet til at håndtere de følelsesmæssigt vanskelige situationer, de pludselig blev kastet ud i, da pandemien for alvor satte ind.

“Vi havde hørt, at det palliative team ofte fik hjælp af hospitalspræsten til at håndtere de svære følelsesbelastede situationer, og hun indvilgede også i at bistå os med gruppeseancer for tre til seks fysioterapeuter ad gangen,” fortæller fysioterapeut og arbejdsmiljørepræsentant Jacob Holmehave-Brandt, der selv deltog i to gruppesamtaler med præsten.

I det daglige arbejder han med genoptræning af patienter, der har fået foretaget indgreb i skulder, hofte eller knæ i dagkirurgisk afdeling. Derfor var det noget af en omvæltning pludselig at skulle arbejde primært med mobilisering og kontinuerlig CPAP til akut syge covidpatienter.

“Da jeg gik på fysioterapeutuddannelsen, havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle arbejde med en behandlingsform, der kunne være den afgørende forskel på liv og død for patienterne, men med covid-19 blev det helt tydeligt for mig, at jeg er ansat på et akuthospital,” siger Jacob Holmehave-Brandt.

Så hinanden i øjnene

Gennem samtalerne hos præsten fik han og kollegerne set hinanden i øjnene og indså, at de alle oplevede usikkerhed og kom ud i vanskelige dilemmaer.

“Jeg fik blandt andet vished for, at det er i orden at sige til en patient, at CPAP kan opleves som en ubehagelig behandling med en maske spændt fast på ansigtet de fleste af døgnets timer, men at patienten risikerer at blive sendt på intensiv, hvis ikke behandlingen sættes i værk. Gennem samtalerne med præsten lærte jeg, at det er i orden at sige til patienten, at der er en risiko for at dø, hvis patienten er skeptisk over for behandlingen,” siger Jacob Holmehave-Brandt.

Sammen med tillidsrepræsentanter og ledelse gjorde Jacob Holmehave-Brandt, i kraft af sit hverv som arbejdsmiljørepræsentant, en stor indsats for at få fysioterapeuterne til at komme ud af busken og henvende sig, hvis de kom ud i svære situationer.

En stresscoach blev koblet på, og Falck Healthcare tilbød psykologsamtaler. Desuden gennemførte eksterne konsulenter en række interviews med fysioterapeuter og andet plejepersonale. Beretningerne blev skrevet sammen til en række artikler, hvor deltagerne i anonymiseret form formidlede beretninger fra frontlinjen, som andre kunne spejle deres egne oplevelser i.

Som arbejdsmiljørepræsentant havde Jacob Holmehave-Brandt også travlt med at behandle de arbejdsskadesager, som opstod i forbindelse med covid-19. Cirka en tredjedel af de 60 medarbejdere ‘på gulvet’ i Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling på Hvidovre Hospital blev smittet.

“Vi bevæger os på tværs af afdelinger og er derfor mere eksponerede for smitte end andre faggrupper,” siger han.

Hverdag med covid

I takt med at smittetrykket er faldet, er de fleste fysioterapeuter vendt tilbage til den normale vagtplan, men enkelte fysioterapeuter passer stadig covidpatienter.

“Det har fyldt en del for den gruppe, der stadig tilser covidpatienter, at de har kunnet se deres kolleger komme tilbage i normalt vagtskema med arbejdstider fra 8 til 15.30, mens de selv er bundet fast til covid-regimet. På den anden side er vi alle ved at indse, at vi løbende kommer til at have covidpatienter de næste mange år. Heldigvis er vi blevet gode til at håndtere de udfordringer, som covid-19 bød os,” siger Jacob Holmehave-Brandt.