Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Formand på turné til flere kommuner

Værdsætter Danske Fysioterapeuter ikke kommunalt ansatte fysioterapeuters arbejde? Det spørgsmål fik Tina Lambrecht anledning til at besvare, da hun i april var på besøg på besøg i flere kommuner.
Foto: Henrik Frydkjær

“VI GÅR IKKE SÅ MEGET OP I, hvilken lovgivning folk kommer fra – mere i hvad der giver mening”. Ordene er Therese Gjerde Jensens, leder af Sundhed og Træning i Slagelse Kommune, der en formiddag i april guider Danske Fysioterapeuters formand gennem kommunens lyse og veludstyrede lokaler i Korsør, godt bakket op af flere af kommunens fysioterapeuter.

Tina Lambrecht hører, hvordan fysioterapeuterne i Slagelse Kommune tager udgangspunkt i borgerens behov, der ofte tæller mange andre faktorer end den diagnose, der optræder på henvisningen. Og hun lytter til, hvor komplekst et borgerforløb ofte er – ikke mindst i en egn af landet, hvor overvægt, lavt fysisk aktivitetsniveau og flere livsstilssygdomme er en del af sundhedsprofilen.

Eller som Therese Gjerde Jensen udtrykker det: “Almen genoptræning er lige så specialiseret som genoptræning på sygehuset, den foregår bare et andet sted”.

I Slagelse Kommune har man ingen forudpakkede pakker eller stringente ydelseskataloger, hvor for eksempel en humerusfraktur giver ret til X-antal gange genoptræning. Sådan var det tidligere, men ud fra mantraet om, at “det skal give mening”, pakker terapeuterne i stedet et individuelt tilbud afhængigt af behov. Og det vel at mærke uden at et forløb i Slagelse Kommune i gennemsnit er dyrere end et forløb i en kommune med forudpakkede ydelser, fortæller Therese Gjerde Jensen.

Til gengæld kræver det mere af terapeuten, der ikke bare kan slå op i et katalog, men selv skal finde ud af, hvad kvalitet er, forklarer hun og kalder ventetid for et ensidigt parameter i vurderingen af kvaliteten af genoptræning.

Kvalitet handler om mere end ventetid

Det er netop ventetid, der har bragt Tina Lambrecht til Korsør denne formiddag.

I en artikel på Altinget.dk, delt på Danske Fysioterapeuters facebookside, kritiserede Tina Lambrecht sammen med repræsentanter for Danske Handicaporganisationer og Ældresagen ventetiderne på genoptræning og opfordrede regeringen til at opfylde et valgløfte og lade patienter med en genoptræningsplan vælge behandling i praksissektoren, hvis ventetiden i kommunen er for lang.

Men genoptræning med kvalitet er mere end et spørgsmål om ventetid, indvendte blandt andre Therese Gjerde Jensen på facebook. Hun ærgrede sig over, at Danske Fysioterapeuter var med til at tale “det kæmpe kompetente arbejde, der hver dag leveres i kommunerne” ned; og inviterede Tina Lambrecht en tur til Korsør, så formanden ved selvsyn kunne se, at god genoptræning ikke blot er en ydelse, der kan udliciteres, men ofte kræver både tværfaglig og tværsektoriel koordinering, og at øvelse gør mester.

Kan ikke altid styre indholdet

Samme dag, som Tina Lambrecht modtog invitationen fra Korsør, viste det sig, at netop et udsagn om, at øvelse gør mester også kan være problematisk.

Denne gang udsprang debatten af en artikel fra Jyllands Posten om rehabiliteringen af svært hjerneskadede borgere, hvor blandt andre Danske Fysioterapeuter kritiserede, at der er sket en afspecialisering, og at 9 ud af 10 kommuner i dag har hjemtaget opgaven, der før kommunalreformen blev varetaget af de daværende amter.

Det fik fysioterapeuterne i sundhedscenteret i Skive Kommune til at invitere Tina Lambrecht på besøg for at få en snak om det arbejde, der foregår i kommunerne, og ikke mindst om Danske Fysioterapeuters omtale af det.

Tina Lambrecht fortalte om foreningens politiske indsats, der blandt andet indbefatter indimellem at stille op til interview uden mulighed for at styre indholdet, hvilket var sket med den pågældende artikel i Jyllands Posten.

Tina Lambrecht understregede, at når Danske Fysioterapeuter kritiserer kommunerne, er kritikken aldrig rettet mod fysioterapeuterne, men mod dem, der sidder på pengene. Når foreningen advarer imod afspecialisering sker det for at sikre, at kommunalpolitikerne husker at sætte penge af til kompetenceudvikling, når de hjemtager opgaver. Og når man holder øjemed udviklingen i ventetiden på kommunal genoptræning, er det for at sikre, at der de nødvendige ressourcer til opgaven, ikke for at pege fingre af dem, der udfører den, understregede hun.

“Det ved vi godt”, lød svaret fra fysioterapeuterne i Skive, der dog stillede spørgsmålstegn ved, om også politikere og ikke mindst borgere kan gennemskue det. De bad derfor om, at også de gode historier fra kommunerne trækkes frem. “I har været gode i kommunerne, for ellers ville der ikke have været en så stor jobvækst, som tilfældet er.

I har været gode til, at vise, at der er brug for jer, og at I skaber resultater. Men genoptræningsundersøgelsen, som de hader som pesten i kommunernes organisation KL, har også været medvirkende”, sagde Tina Lambrecht.

Danske Fysioterapeuters regionsformand i Midtjylland, Sanne Jensen, der også havde taget turen til Skive, supplerede, at ventetidsundersøgelsen er et godt udgangspunkt, når hun er ude at tale med lokalpolitikere.

“Jeg går aldrig ud til en politiker og siger “jeres fysioterapeuter gør det ikke godt nok”. Men hvis jeg kan se, at fysioterapeuter i nogle kommuner er ved at løbe livet af sig, bruger jeg undersøgelsen til at sige, at der er behov for flere fysioterapeuter”.

Vil gerne ud

Tina Lambrecht griflede ivrigt under mødet og lovede at tage de mange input med tilbage til Danske Fysioterapeuters sekretariat i København, blandt andet en opfordring vedrørende forskning: “Vi ved, at vi løfter kvaliteten, men vi har brug for at få gjort det synligt og har brug for foreningens hjælp til at skaffe midler til forskning”, lød opfordringen.

Tina Lambrecht var enig i, at der bør forskes meget mere i kommunerne og beklagede, at de ikke på samme måde som hospitalerne har en forskningsforpligtelse. “Men det er noget, vi er meget opmærksomme på og også vil sætte på dagsordenen i forbindelse med de næste overenskomstforhandlinger”, lovede hun.

Slagelse og Skive kommuner var ikke de eneste, Tina Lambrecht besøgte i april. Også Greve og Brøndby kommuner havde bud efter hende, og godt det samme, for som Tina Lambrecht sagde, inden hun afsluttede besøget i Skive: “Man kan godt forvente af sin forening, at den kommer ud til en”.