Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forskningsnyt: Rekruttering af gluteus maximus under bækkenløft

Forskere fra Sydkorea har undersøgt, om et bækkenløft udført med hofteabduktion øger aktiviteten i m.gluteus maximus og reducerer aktiviteten i erector spinae.

Bækkenløft bruges ofte til at træne bevægelighed i hofte og bækken, muskeltræning af m.gluteus maximus (GM) og hasemuskler, samt til funktionstræning og mobilisering af sengeliggende patienter. Bækkenløft som udføres med stor lumbal lordose belaster lumbo-sakralovergangen og øger aktiviteten i m. erector spinae (ES) i stedet for i GM. Da fiberretningen i GM forløber distalt og lateralt i en vinkel på 32-45°har forskere fra Sydkorea undersøgt, om et bækkenløft udført med hofteabduktion øger aktiviteten i GM og reducerer aktiviteten i ES.

20 mænd og kvinder (gennemsnitsalder 21 år/ BMI 21,5), uden lænderygbesvær eller kontakturer i m. ilio psoas og i adduktormuskulaturen deltog i forsøget.

Man undersøgte muskelaktiviteten i GM og ES med elektromyografi (EM) og estimerede den indbyrdes aktivering i GM og ES samt graden af bækkentilt med videoanalyse. Det standardiserede bækkenløft blev udført fra rygkrogliggende stilling med armene krydset over brystet og fødderne i hoftebreddes afstand, så patella og spina iliaca anterior superior (SIAS) flugtede i lige linje. Bækkenvinklen blev defineret som vinklen mellem SIAS (spina iliaca posterior superior) samt en vertikal linje gennem SIAS.

Deltagerne øvede sig fem gange og udførte derefter bækkenløftet tre gange i standardstillingen, og tre gange med hhv. 15 og 30 graders kontrolleret abduktion. Inter-testerkorrelationen blev på forhånd vurderet høj (ICC 0,91) med en lille målefejl (ca. 1% maksimal voluntær isometrisk kontraktion).
Der var signifikant højere muskelaktivitet i GM ved bækkenløft i 30 graders abduktion, hvor der også var signifikant lavere aktivitet i ES sammenlignet med ved 0 grader. Bækkentiltet blev gradvist mindre, i takt med, at abduktionsvinklen blev øget.

Der skal tages forbehold, når disse fund skal overføres til patienter med hofte- eller lændebesvær, da deltagerne i studiet var unge og raske. Stram m. iliopsoas, svag GM, eller insufficient kontrol af abdominalmuskulatur kan forårsage øget lordose og ændret muskelarbejde.

Kang SY1, Choung SD2, Jeon HS. Modifying the hip abduction angle during bridging exercise can facilitate gluteus maximus activity.
Man Ther. 2016 Apr;22:211-5. doi: 10.1016/j.math.2015.12.010. Epub 2016 Jan 2.