Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi laver også gode resultater, når det regner

MIN ARBEJDSPLADS / Torben Rasmussen er 57 år og arbejder på Montebello i Spanien.
Foto: Henriette Juncker

Hvad laver du?

Jeg er ansat på Montebello i Spanien. Det er en afdeling for genoptræning, der hører under Nordsjællands Hospital, men modtager patienter fra hele landet. Patienterne indlægges i tre uger til intensiv genoptræning på henvisning fra egen læge eller hospital. Vi er inddelt i teams med hver sit speciale, og jeg arbejder med knæpatienter. Flest alloplastikker, der skal have haft et kompliceret forløb, for eksempel et bilateralt forløb eller brisement. Patienterne kan først henvises hertil tidligst seks uger efter operation, ellers kan de ikke holde til at træne så meget, som de gør her.

Hvordan er du endt her?

Jeg blev færdiguddannet i ’87 og har været blandt andet 10 år på klinik og på genoptræningscenteret Tranehaven, før jeg kom her for nu 13 år siden. Jeg havde en spansk kæreste, som jeg nu er gift og har en datter med, så jeg vidste fra starten, at jeg gerne ville blive, men startede med et vikariat på syv uger. Nogle bliver her et par år og vender så hjem til Danmark, men mange, som jeg, slår sig ned permanent og får deres liv her. Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte lever sit liv her, og vi er ikke en isoleret enklave af danskere i Spanien. Jeg er heller ikke mere sammen med kolleger i fritiden her, end jeg ville være med kolleger i Danmark.

Hvordan er I organiseret?

Vi er for nylig blevet slået sammen med sygeplejerskerne i en fælles afdeling med fælles ledelse. Vi er 10 fysioterapeuter og en ergoterapeut, opdelt i teams omkring henholdsvis knæpatienter, hoftepatienter, rygopererede, neurologiske patienter og dem, vi kalder ”gigt-special”, det vil sige gigtpatienter og ulykker af forskellig slags, ankelfrakturer, amputationer skulderalloplastikker mm, opdelt i UE og OE.

Hvordan er patienternes forløb?

Der deltager en terapeut sammen med en sygeplejerske og en læge i det første møde med patienten. Alle patienter tilknyttes en kontaktterapeut fra teamet, som de ikke nødvendigvis laver alting med, men som følger dem hele vejen og kan tilpasse forløbet individuelt efter behov. Nogle får individuel behandling, men udgangspunktet er holdtræning. Hvert team har et fast program, og derudover er der tværgående hold som for eksempel nakke-/skulderhold, balancehold, terrænhold, boldhold og konditionstræning i bassinet i sommerhalvåret. Instruktion og superviseret træning i træningscenteret er en fast del af patienternes program og er skemalagt i deres plan, og herudover kan de selvtræne i forhold til individuelle behov. Patienterne træner fra kl. 9 til 17.30, med pauser selvfølgelig. Nogle kan have op til fem hold på hverdage, men der kan også være patienter, der er rigeligt udfordret med mindre.

Hvorfor kunne de ikke lige så godt træne i Danmark?

Det ville ikke blive lige så intensivt. Mange fokuserer på det med vejret, men patienterne har lige så gode resultater, når det regner. Vi har nogle unikke forhold i form af gode fysiske rammer, et fantastisk personale og et udfordrende terræn. Montebello er grundlagt som psykiatrisk hospital, så der er ikke taget hensyn til, at her skulle bo mennesker med funktionsbegrænsninger. Heldigvis, for så ville her være planet ud og bygget elevatorer.

Montebello har været truet af lukning flere gange, slider det ikke?

Det er længe siden, det har været rigtig alvorligt, men vi optræder indimellem på lister over spareforslag for så at blive pillet ud igen, og man bliver lidt immun efterhånden. Montebello havde 40 års jubilæum for to år siden, og jeg har svært ved at forestille mig, at vi ikke også skulle nå at fylde 50, mindst.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

Vi tester patienterne, når de kommer og igen inden afrejsen, og det er en stor tilfredsstillelse at se de resultater, vi kan nå på de tre uger. Det er en fantastisk arbejdsplads og en virkelig dygtig og entusiastisk personalegruppe med et kæmpestort engagement. Og så er jeg glad for at have så stor indflydelse på tilrettelæggelsen af mit arbejde. I og med, vi arbejder med en bestemt gruppe patienter i teamet, er der plads til at fordybe sig, men det er også muligt skifte team, hvis man får lyst til at arbejde med en anden patientgruppe på et tidspunkt. Vi arbejder hele tiden med at forbedre konceptet, og jeg har aldrig haft en dag, hvor jeg ikke har haft lyst til at tage på arbejde.

Er patienterne altid motiverede, eller er der nogle, der tror, at de skal på ferie?

Langt langt de fleste er top-motiverede. Og de ville også være nogle skarn, hvis de ikke var det.