Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forskningsnyt: Ankelskinner øgede ikke gangaktiviteten hos børn med CP

Pilotprojekt har undersøgt effekten af ankelskinner til børn med Cerebral Parese.

For børn med Cerebral Parese (CP) har det at kunne gå og stå stor betydning for funktionsevne, sundhed, selvstændighed og social udvikling. Spasticitet med forøget plantarfleksion eller pronation i fodleddet nedsætter kontaktfladen og forhindrer hælisæt og fraspark. Balancen nedsættes og energiforbruget stiger i takt med, at gangfunktionen falder, hvilket kan være én årsag til at børn med CP går mindre end jævnaldrende med normal udvikling. Der er nogen evidens af lav kvalitet for, at ankelskinner kan medvirke til at reducere fejlstillinger og øge hælisæt, standfase, fraspark og skridtlængde og derved fremme gangaktivitet generelt.  Men forældre rapporterer, at skinner også kan forstyrre barnets bevægelsesfrihed, genere huden eller medføre smerter i foden.  Der findes kun få undersøgelser af, hvordan og hvor meget børn med CP går med eller uden deres ankelskinner i deres hjemmemiljø.  Forskerne i dette pilotprojekt undersøgte derfor effekten af ankelskinner på gangaktivitet hos 11 børn med CP.

Børnene, som brugte individuelt tilpassede ankelskinner bilateralt i mere end otte timer om dagen, blev inviteret til at deltage i et randomiseret klinisk forsøg med cross-over design, således at børnene efter lodtrækning gik med deres skinner i 14 dage og derefter uden skinner i 14 dage, eller omvendt.  Børnene (gennemsnitsalder 4,3 år; range 3-6 år) var diagnosticeret med bilateral CP, og havde grovmotorisk funktionsniveau på niveau I-III målt med the Gross Motor Function Classification System.  Et StepWatch multiaxis accelerometer blev monteret på anklen, kalibreret til barnets gang med og uden skinner, så det målte alle barnets accelerationer og dermed antallet af skridt. Accelerometeret blev anvendt i alle barnets vågne timer. Det primære endemål var antal skridt pr. dag.

Resultatet var, at børnene i gennemsnit gik 4660 ± 1421 skridt/dag med skinne og 4897 ± 1438 skridt/dag uden skinne. Der var ikke var signifikant forskel (p= 0,48) på det daglige antal skridt i perioden med eller uden ankelskinne, og der var stor variation mellem børnene.

Forskerne skriver i artiklen, at årsagerne til den manglende forskel på gangmønstret med og uden skinner kunne være, at børnene ikke havde skinner, som reelt gjorde en forskel for deres gang.  Det kunne tyde på, at skinnerne ikke i tilstrækkelig grad var individuelt tilpassede og målrettet dysfunktionen.  Evidens-niveauet for studiet er lavt pga. få deltagere med meget forskellige funktionsniveau og mangel på kontrolgruppe, så der er behov for RCT-studier, som kan belyse effekten af ankelskinner på gangaktivitet i hverdagen hos børn med CP.  

Bjornson K1, Zhou C, Fatone S, Orendurff M, Stevenson R, Rashid S. The Effect of Ankle-Foot Orthoses on Community-Based Walking in Cerebral Palsy: A Clinical Pilot Study.
Pediatr Phys Ther. 2016 Summer;28(2):179-86. doi: 10.1097/PEP.0000000000000242.