Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning kan forebygge indvækst af fedtvæv

FORSKNINGSNYT // Dette studie har til formål at undersøge om vævssammensætningen i mm. multifidii har betydning for prognosen for smerter i lænderyg to år efter hhv. operation eller konservativ behandling.

Baggrund

Rygsmerte og fysisk inaktivitet kan ændre vævssammensætningen i den paraspinale muskulatur, herunder mængden af fedtvæv, hvorimod muskelstyrketræning forebygger infiltration af fedtvæv. Konservativ behandling med rygtræning har været anbefalet i mange år. Bedre operationsteknikker har betydet en reduktion af smerterne hos patienterne, forbedret funktionsevne og bedre livskvalitet efter to år sammenlignet med en multidisciplinær konservativ behandling.

Formål

At undersøge om vævssammensætningen i mm. multifidii har betydning for prognosen for smerter i lænderyg to år efter hhv. operation eller konservativ behandling.

Metode

En retrospektiv analyse af vævssammensætningen i mm. multifidii i et RCT-studie to år efter intervention med hhv. operation med diskusprotese eller konservativ behandling. Træningsinterventionen bestod af ambulant superviseret fysioterapi 3 gange om ugen i 3-5 uger med konditions- og styrketræning samt kognitiv terapi. Inklusionskriterierne var LBP trods mindst et års struktureret konservativ behandling, Oswestry Disability Index (ODI) ≥ 30 % og diskusdegeneration. Tværsnit af muskelvævet ved L3-4, L4-5 og L5-S1 blev vurderet med MR-skanning før interventionen og igen efter to år, og gradueret med 0 ved < 20 % fedtvæv, 1 ved 20-50 % fedt eller 2 ved >50 %. Øvrige endemål var smertemåling med VAS, funktionsevne målt med ODI og grad af genoptagelse af arbejde. Analysen blev foretaget efter Intention-to-Treat-princippet.

Resultat

Patienter randomiseret til operation havde signifikant bedre funktion (ODI) og flere havde genoptaget arbejdet efter to år, hvis deres fedtindhold i mm. multifidii ved baseline var grad 0 vs. grad 1-2. Smerten var signifikant lavere hos patienter med grad 0 fedtindhold, når resultaterne blev justeret for alder, køn, fysisk aktivitetsniveau, BMI og rygning. Fedtindholdet ved baseline gjorde ingen forskel for effekten i træningsgruppen. Fedtindholdet efter 2 år var signifikant højere i operationsgruppen end i træningsgruppen. Højere fedtindhold efter to år var associeret med dårligere resultat i operationsgruppen.

Diskussion

Mindre fedtvæv i musklerne før operation har betydning for resultatet. Smerte og/eller fysisk inaktivitet før operation kan have betydning for fedtindholdet og dermed effekten af behandlingen. Manglende postoperativt tilbud om genoptræning kan være årsag til højere fedtindhold i operationsgruppen.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer