Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vælg fysioterapi

LEDER // "Det er et godt tidspunkt at påvirke politikerne på", siger formand Tina Lambrecht.

Tidspunktet er godt. Så kort kan det siges. De næste seks til syv uger er det nemlig lettere at få opmærksomhed fra landets borgmestre, regionsrådsformænd og regions- og kommunalpolitikere. Årsagen er kommunal- og regionsvalget, som finder sted 21. november 2017. Selvfølgelig benytter vi os i Danske Fysioterapeuter af denne mulighed. De seneste måneder har vi kontaktet en lang række politikere og kandidater for at sætte fokus på en håndfuld problemstillinger på sundhedsområdet. Budskabet er, at fysioterapeuter kan skabe mere sundhed og modvirke stigende udgifter i indsatsen overfor børn, ældre og borgere, der har behov for genoptræning.

Vi bliver flere ældre, og det går stærkt. Om fire år vil der være 85.000 flere borgere over 65 år. Hvis udgifterne per ældre til den tid er de samme som i dag, vil det koste 3,2 milliarder kroner mere om året. Men vi ved, at træning og en aktiv livsstil kan give ældre et bedre liv og spare kommunekassen for mange penge. Derfor opfordrer vi kommunerne til tidligt at forebygge og rehabilitere.

Vi ved også, at børn med motoriske problemer lærer dårligt. Hvert femte barn, der starter i skole, kan ikke komme op i klatrestativet, sparke til en bold eller holde rigtigt på en blyant. Erfaringer fra bl.a. Roskilde viser, at målrettet træning hjælper børnene. Derfor opfordrer vi kommunerne til at gøre motorikforløb til en fast del af indskolingen, gerne i samarbejde med fysioterapeuter, der har særlig viden om børn.

Der er også brug for flere fysioterapeuter på de kommunale genoptræningscentre. Antallet af borgere med en genoptræningsplan er steget med 31 procent i løbet af seks år. Det er godt. Men antallet af fysioterapeuter er ikke fulgt med. Det er dumt. For mangelfuld genoptræning betyder flere genindlæggelser og øgede udgifter til hjemmehjælp.

På sygehusene har fysioterapeuterne også travlt. Budgetterne er hvert år blevet beskåret, og antallet af opgaver er vokset, uden at der er kommet flere fysioterapeuter. Selvom patienterne i dag bliver hurtigere behandlet og udskrevet, er der fortsat brug for fysioterapeuter på sygehusene. Blandt andet på akutafdelinger og skadestuer, hvor vi kan diagnosticere og udrede patienter med muskel-led-problemer, og til at sikre at patienterne bliver udskrevet på ordentlig vis med en genoptræningsplan. Det er vores budskab til regionerne.

Som sagt er det et godt tidspunkt at påvirke politikerne. Derfor håber jeg, at mange af jer vil benytte lejligheden til at fortælle politikerne, hvad vi som fysioterapeuter kan bidrage med på sygehusene og i kommunerne. Stil spørgsmål på vælgermøderne, gå i diskussion med byrådskandidaterne, når de deler morgenbrød ud på gågaden, og benyt alle de andre muligheder der er her op til valget til at gøre jeres indflydelse gældende.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer