Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fuld opmærksomhed på aftenvagten

ERGONOMI / En gruppe aftenvagter i hjemmeplejen i Aarhus har fået tilknyttet en fysioterapeut 30 timer pr. uge. Målet er nedbringelse af arbejdsulykker og sygefravær, og sidegevinsten er mere selvhjulpne borgere.
Fysioterapeut Inger Oddershede (i midten) er med til at mindske arbejdsskader og sygefravær hos aftenvagter i Aarhus Kommune.

Fysioterapeut Inger Oddershede er fysioterapeut på Lokalcenter Holme og Skåde i Aarhus og tilknyttet aftenvagten som ergonomisk konsulent. Den tilknytning syntes hun dog ikke tidligere, at der kom nok ud af, og især var det frustrerende at se, at hele 74 procent af aftenvagterne klagede over smerter i bevægeapparatet, ligesom sygefraværet var alt for højt.

Sammen med teamleder Jette Mikkelsen har Inger Oddershede derfor skruet et projekt sammen, som skal nedbringe både gener og sygefravær, og som samtidig har den kalkulerede sidegevinst, at borgerne bliver mere selvhjulpne. Inger Oddershede er 30 timer om ugen i marken sammen med aftenvagterne - en gruppe på 26 - og kan her løbende give supervision i forbindelse med arbejdsstillinger, brug af hjælpemidler osv.

”Før var jeg en sjælden gæst, og aftenvagterne fik at vide, at problemerne så vidt muligt skulle løses i dagvagten. Men det kan man bare ikke altid. Borgerne er helt anderledes om aftenen, når de er trætte. Det er derfor ofte en helt anden slags problemer, aftenvagterne tumler med, og man er nødt til at være sammen med dem for at hjælpe dem med at finde en løsning”.

Projektet, der løber i et år, er finansieret af Forebyggelsesfonden med 800.000 kroner. De dækker, foruden Inger Oddershedes løn 30 timer pr. uge, en ergoterapeut i en konsulentfunktion vedrørende hjælpemidler i alt 60 timer i løbet af året samt teamlederen 10 timer pr. uge. Desuden finansierer projektet, at kurser og supervision for aftenvagterne i projektperioden er en del af deres arbejdstid, så de ikke skal direkte fra en udmattende dag på skolebænken ud i en lige så udmattende virkelighed uden kræfter til at omsætte den nye viden til ny adfærd.

Tydelig effekt
Projektet er halvvejs, og Inger Oddershede har foreløbig været i vagt fem gange med hver aftenvagt. Endnu er det ikke opgjort, hvor meget gener fra bevægeapparatet er nedbragt, men at projektet er en succes, er Inger Oddershede ikke i tvivl om. ”Vi kan se en tydelig effekt på både arbejdsulykker og ”nær ved og næsten”-ulykker, som vi slet ikke har haft nogen af. Jeg har lige talt med en 60-årig hjemmehjælper, som har døjet med ondt i knæene i årevis, men intet mærker til de gamle gener efter at have fået fokus på arbejdsstillinger og korrekt brug af hjælpemidler”, fortæller hun.

”For eksempel er der sket noget med den måde, man hjælper med støttestrømper. Før stod de på overstrakte knæ med et vrid i ryggen og trak støttestrømpen af. Nu skanner de rummet for en skammel, så de komme ned at sidde eller vurderer, om borgeren måske med en træningsydelse kan komme til at klare strømpen selv”.

Investeringen i de ekstra terapeuttimer skal sættes i forhold til ikke kun sparede sygedage, men også en sidegevinst i form af mere selvhjulpne borgere, forklarer Inger Oddershede.

”Rehabiliteringen har været fjern for plejen. De har tænkt, at det var synd, hvis borgerne skulle gøre tingene selv, men nu har de fundet ud af, at det også kan være en fordel for borgerne at blive mere selvhjulpne. På den måde hænger vores projekt godt sammen med Aarhus Kommunes projekt om hverdagsrehabilitering”.

I starten af projektet var der nogen modstand. Flere af aftenvagterne gav til at begynde med udtryk for, at de følte sig overvåget. Men efterhånden som effekten har indfundet sig, er modstanden svundet ind, fortæller Inger Oddershede. Selv er hun er meget glad for den nye måde at arbejde på og de meget synlige resultater, og selvom projektet ikke er slut, er man allerede i gang med at tale om, hvordan det i en eller anden form kan implementeres i hele organisationen, fortæller hun.