Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hurra for kandidaten

UDDANNELSE / Kandidatuddannelsen i fysioterapi blev fejret med en reception på Syddansk Universitet.
Fra sit hjemland Sverige havde professor Ewa Roos medbragt en tradition med, at man skal op at stå på en stol, når man råber hurra for noget nyt.

”Hejs flaget, løft hovedet og hæv glasset”. Formand for Danske Fysioterapeuter, Johnny Kuhr var i festhumør, da han sidst i marts deltog i en reception for den nye kandidatuddannelse i fysioterapi på Syddansk Universitet.

Danske Fysioterapeuter har i nu snart mange år haft en målsat strategi for evidensbaseret udvikling, fortalte Johnny Kuhr i sin tale. ”Men vi har haft et problem. Vi har manglet forskere med terapeutisk baggrund, der i tilstrækkeligt omfang og med fysioterapeutisk grundviden har kunnet efterprøve og evidensbasere ydelserne og den terapeutiske intervention”.

Trods alle odds er det dog lykkedes 25 fysioterapeuter at fuldføre en ph.d., og lige så mange er på vej. Men det er sket ad snirklede og ofte udenlandske veje og ved hjælp af dispensationer og velvilje hos organisationer og enkeltpersoner, for der har hidtil manglet et led i den akademiske fødekæde, sagde Johnny Kuhr, der lykønskede ikke bare fysioterapien, men universitetet og sundhedsvæsnet med den nye uddannelse.

”Kandidatuddannelsen skal jo først og fremmest være med til at skabe ny viden og fysioterapeutiske kompetencer på kandidatniveau – til glæde for patienterne. Det er jo i den kliniske hverdag over for patienterne viden bliver omsat til sundhed”.

Ikke kun faget, men også universitetet og sundhedsvæsenet har grund til at fejre den nye kandidatuddannelse, mener Johnny Kuhr.