Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Manuel arvævsbehandling

BRYSTKRÆFT / Et studie gennemført i forbindelse med det afsluttende bachelorprojekt viser, at en individuel arvævsbehandling i kombination med holdtræning havde positiv effekt. Studiet består af fire caserapporter.

Resumé
Studiets formål er at afprøve, beskrive og vurdere manuel arvævsbehandling til kvinder opereret for brystkræft. I projektet deltog fire kvinder mellem 61 og 69 år. Interventionen bestod af syv manuelle behandlinger med individuel arvævsbehandling, fordelt over fire uger. Sideløbende deltog kvinderne i holdtræning. Behandlingsresultatet blev vurderet ved måling af passiv og aktiv bevægelighed i gleno-humeralleddet, brug af McGill Pain Questionnaire og DASH. Studiet viste fremgang på kropsfunktion, øget bevægelighed og færre smerter. Tre ud af fire patienter oplevede desuden forbedringer på aktivitets- og deltagelseskomponenterne, og samtlige patienter udtrykte ved forløbets slutning, at behandlingen havde haft positiv indvirkning på deres hverdag.