Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vejledning om kommunal rehabilitering bør laves om

REHABILITERING / Både patienter og fagpersoner er skuffede over en ny fælles vejledning om kommunal rehabilitering fra fire ministerier. Den bør laves om, mener blandt andre Danske Fysioterapeuter.

Der er mange gode grunde til at udarbejde en vejledning om kommunal rehabilitering på tværs af de berørte ministerier, Indenrigs og Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og undervisningsministeriet. Men der er mindst lige så mange gode grunde til, at den vejledning, som de fire ministerier har sendt til høring, bør kasseres.

Det mener en lang række organisationer, der med Danske Fysioterapeuter, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer i spidsen, har rettet henvendelse til ministerierne med en opfordring til at begynde forfra.

Indfrier ikke ambitionerne

Der er stort behov for at løfte rehabiliteringsindsatsen i Danmark, og det er positivt, at ministerierne nu har taget initiativ til at sætte fokus på området, men det foreliggende udkast indfrier langt fra ambitionerne, mener Danske Fysioterapeuter.

I foreningens høringssvar går kritikken blandt andet på, at vejledningen ikke vejleder, men blot beskriver gældende regler og afspejler de fire ministeriers forskellige tilgange til rehabilitering i stedet for at være en samlende anvisning, hvordan rehabiliteringen skal tilrettelægges i kommunerne.

Og når nu der er tale om et opslagsværk, hæfter foreningen sig blandt andet ved, at vejledningen ikke nævner vederlagsfri fysioterapi som et en mulig ydelse i forbindelse med rehabilitering.

Desuden kritiseres det, at vejledningen præsenterer to definitioner på rehabiliteringsbegrebet og ikke færre end fire forskellige forståelser af funktionsevne.

Et andet væsentligt kritikpunkt er, at det er uklart i vejledningen, om personer med medfødte lidelser er med i målgruppen for rehabilitering, uagtet at der her netop kan være et livslangt behov.

Og så opfordrer Danske Fysioterapeuter til, at vejledningen kommer til at indeholde en anbefaling af en samlet rehabiliteringsplan med inspiration fra genoptræningsplanerne, men med et bredere og mere komplekst fokus.