Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Masser af forskning

LEDER / "Forskning er forudsætningen for, at vi som profession skal skabe mere sundhed for borgerne og sikre, at der er arbejde til de mange nye fysioterapeuter," skriver Johnny Kuhr i anledning af, at Hovedbestyrelsen har besluttet hvilke områder, Forskningsfondens midler særligt skal bruges til at tilgodese.

Man kan sige det helt enkelt og nøgternt: Forskning skal fortælle os, hvad der virker. Det er forudsætningen for, at vi kan give patienter og borgere den rigtige behandling, og at vi som fysioterapeuter kan gøre os gældende i et sundhedsvæsen, hvor kravet om dokumentation hele tiden stiger. Og så er der for øvrigt en tæt sammenhæng mellem forskningen og vores værdi på arbejdsmarkedet.

Lad mig give et eksempel på sidstnævnte. De seneste 10 år er der blevet forsket massivt på træningsområdet. I dag er det almindelig anerkendt, at træning og fysisk aktivitet har stor betydning for menneskers sundhedstilstand, og at det er en vigtig ressource i såvel forebyggelse som behandling af sygdom. Fysisk aktivitet og træning benyttes eksempelvis i stadig større omfang til behandling af slidgigt i ryg, hofte, knæ og skulder. Det har givet fysioterapeuter en mere central placering i sundhedsvæsenet, og har skabt større faglig respekt om vores fag. Fordi det efterhånden er veldokumenteret, at træning og fysisk aktivitet virker.

Det betyder ikke, at alle fysioterapeuter skal forske. Men vi er alle afhængige af den forskning, der udføres i fysioterapi. Det er giver os ny indsigt, faglig legitimitet og indflydelse på, hvordan sundhedsvæsenet og det fysioterapeutiske arbejdsmarked skal udvikle sig. Det er forudsætningen for, at vi som profession skal skabe mere sundhed for borgerne og sikre, at der er arbejde til de mange nye fysioterapeuter, der de kommende år dimitterer.

I 1985 traf repræsentantskabet i Danske Fysioterapeuter et klogt valg, da Forskningsfonden blev etableret. Siden kom andre fonde til og flere hundrede fysioterapeuter har i årenes løb fået økonomisk støtte til forskning, uddannelse og praksisudvikling. Alene de seneste 10 år er der blevet givet 13 millioner kroner tilbage fra foreningen til medlemmerne. Det har været med til stimulere den fysioterapeutiske forskning og etableringen af de forskermiljøer, som vi efterhånden har fået opbygget.

Sidste efterår tog repræsentantskabet endnu et skridt fremad, da det blev besluttet at samle alle aktiviteter i en fælles fond, og at halvdelen af alle pengene skal bruges strategisk. For kort tid siden besluttede hovedbestyrelsen så, hvilke områder der skal særligt fokus på. Eksempelvis forskning i neurologi og træning som forebyggelse og behandling. Selv om det i det store forskningsspil stadig er begrænsede midler, som fonden råder over, viser erfaringerne, at pengene har stor betydning for de forskere og forskningsområder, som bliver begunstiget. Derfor er jeg overbevist om, at vi med beslutningen har været med til at sikre at der kommer endnu mere forskning til gavn for faget, fysioterapeuter og sundheden.

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter