Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Er din patient vinder, makker eller medskaber?

TEMA om motivation // Er din patient typen, der skal have en belønning, når hun har gjort sine øvelser? Eller skal hun have lov til at lege hjælpetræner og få indflydelse på holdtræningen? Et nyt system inddeler patienterne i fem motivationstyper. På den måde kan fysioterapeuten tilrettelægge træningen, så den passer til den enkelte patient.
Tegning: Gitte Skov

”God behandling er ikke blot et spørgsmål om at forholde sig til evidensen. Det er også vigtigt at tilpasse informationen og behandlingen til hver patient. For vi bliver ikke motiveret ens, og særligt når vi taler om patienter med kroniske sygdomme, hvor der kan være behov for reelle livsstilsændringer, er det vigtigt, at motivationen ikke forsvinder efter få ugers træning. Derfor er det ikke bare et spørgsmål om at give patienten information. Det virker simpelthen ikke.”

Sådan siger Henning Langberg, professor på Københavns Universitet og stifter af Center for Sund Motivation. Han har i samarbejde med cand.scient.san. og fysioterapeut Laura Staun Valentiner udviklet et nyt system, der kan hjælpe fysioterapeuter og andet sundhedspersonale med at motivere patienterne ved at målrette indsatsen.

”Som fysioterapeuter har vi haft fokus på, hvordan den enkelte diagnose skal behandles ud fra tilgængelig evidens. Problemet er, at patienterne hører, hvad vi siger, men ofte efterlever de ikke budskabet”, siger Laura Staun Valentiner.

Ram patienten i motivationsmusklen

Den nye tilgang er bygget op over fem arke- eller motivationstyper. De fem typer er betegnet som 'vinderen', 'makkeren', 'mestreren', 'medskaberen' og 'tænkeren”.

Læs om de 5 typer

Motivationstyperne er en videreudvikling af Mette Pless’ forskning i elevers motivation for læring i folkeskolen. Skal man beskrive de fem typer kort, så motiveres 'vinderen' af konkurrence, 'tænkeren' af viden, 'makkeren' af sociale netværk, 'medskaberen' af indflydelse og ”mestreren” af at blive dygtigere.

”Har man som fysioterapeut den viden, og er man opmærksom på det i mødet med patienten, har man som sundhedsprofessionel større sandsynlighed for at ramme sin patient lige dér, hvor motivationen sidder”, siger Laura Staun Valentiner.

”Problemet har været, at man i sundhedsvæsenet har kommunikeret, som om alle patienter havde brug for viden og indsigt, og altså var motivationstypen 'tænkere', siger Henning Langberg.

”Man har troet på, at blot man fortalte folk hvor vigtigt det var for deres sundhed, så skulle de nok spise sundere, motionere mere og ryge mindre. På samme måde har vi som fysioterapeuter haft en tro på, at patienterne ville være motiveret for at lave øvelser, blot de fik en brochure med træningsøvelser. Men det virker kun, hvis personen er en ‘tænker’. Alle andre lægger bare det skriftlige materiale hen i en bunke og får det aldrig læst.”

Individualisér indsatsen

Ideen bag systemet er, at fysioterapeuten screener hver patient for motivationstype, samtidig med, at man foretager anamnese. Fysioterapeuten oversætter derefter de arketypiske træk til de tilbud, som den enkelte klinik, region eller kommune har til rådighed.

Det betyder, at hvis patienten, som har en knæproblematik, er en 'tænker', kan man f.eks. give baggrundsviden om knæets funktion og hvordan øvelsen virker på knæet. Er patienten 'makker'-typen, sætter man fokus på at træningen foregår på hold, fordi netop det motiverer 'makkeren'.

”Det handler om at bruge typerne som et aktiv,” siger Laura Staun Valentiner og nævner den irriterende patient, som altid afbryder holdtræningen med gode ideer.

”I stedet for at tænke, åh, det er ham den irriterende igen, bør man se patienten som en 'medskaber' og spørge sig selv, hvordan man kan bruge energien og engagementet som et aktiv. Måske kan man foreslå personen at udtænke to andre måder at træne knæet på, til næste gang.”

Flere typer i en patient

Ifølge Henning Langberg og Laura Staun Valentiner tager det kun få minutter at afkode en patient, bestemme motivationstypen og målrette indsatsen individuelt.

”Fysioterapeuten skal ikke ud og finde helt nye redskaber i sin kliniske praksis, men man skal vide, hvordan man målretter redskaberne til den enkelte type. Man skal servere sin viden og behandling på forskellige måder, hvis man vil fange de forskellige patienttyper og sikre, at de er engagerede og tager del i behandlingen og fastholder de nye vaner efter genoptræningen eller rehabiliteringen. Ellers taber man patienterne undervejs,” siger Laura Staun Valentiner.

De to understreger, at man som behandler ikke skal se typerne som en fast ramme, men at patienten sagtens kan brede sig over flere typer.

”Man kan godt være en 'vindertype' i begyndelsen og så senere finde ud af, at man også lægger vægt på at snakke med de andre patienter på holdet. Derfor skal vi være klar til at justere tilgangen til de enkelte patienter undervejs i behandlingsforløbet,” siger Laura Staun Valentiner.

”Det er jo effekten, der tæller”.