Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ingen effekt af udstrækning på ledbevægelighed

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, hvorvidt udstrækning forbedrer ledbevægeligheden på kort sigt hos personer med neurologiske og ikke-neurologiske lidelser.

Baggrund

Kontrakturer kan opstå i forbindelse med flere forskellige typer af skader og lidelser. Udstrækning er en af de primære behandlingsformer, som benyttes til at behandle kontrakturer. Det har ikke været klarlagt, hvorvidt randomiserede kontrollerede studier (RCT) kunne støtte brug af udstrækning mod kontrakturer.

Formål

Formålet med dette systematiske review og metaanalyse var at undersøge, hvorvidt udstrækning forbedrer ledbevægeligheden på kort sigt hos personer med neurologiske og ikke-neurologiske lidelser.

Metode

Systematiske søgninger på bl.a. MEDLINE, Cochrane CENTRAL, EMBASE, CINAHL samt PEDro blev benyttet til at finde RCT omhandlende udstrækning til behandling af kontrakturer ved neurologiske og ikke-neurologiske problematikker. Der blev søgt efter studier udført på såvel børn som voksne og med flere forskellige problematikker, eksempelvis forskellige typer af gigt, forbrændinger, frakturer og svækkelse hos ældre.

Udstrækning ville have en varighed på >20 sekunder og måtte foregå enten som manuel behandling, med positionering eller vha. benskinner eller lign. Foruden ledbevægelighed blev andre outcomes inddraget, såsom livskvalitet, smerter, deltagelsesbegrænsning og bivirkninger.

Resultater

22 studier med i alt 699 personer blev inkluderet i metaanalysen for de neurologiske problematikker, og 18 studier med sammenlagt 865 personer blev inkluderet i metaanalysen for de ikke-neurologiske problematikker.

Metaanalyserne viste ingen klinisk betydende effekt af udstrækning til diverse former for problematikker ift. ledbevægelighed. Generelt blev evidensen fra studierne vurderet til at være høj ud fra GRADE, og overordnet set fandt forskerne ikke grundlag for at anbefale udstrækning til at øge ledbevægeligheden på kort sigt (dvs. i behandlingsforløb på mellem 4-12 uger)

Konklusion

Forskerne fandt ingen klinisk betydende effekter ift. ledbevægelighed som følge af udstrækning på kort sigt. Dog åbner forskerne op for, at der kunne være effekt af udstrækning over længere behandlingsforløb samt særlige behov i tilfælde, hvor patienter ikke selv er i stand til at bevæge deres muskulatur/ekstremiteter.

Perspektivering

Der er behov for yderligere forskning til at klarlægge om udstrækning over længere perioder kan have effekt på kontrakturer..