Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Til gavn for patienterne

LEDER // "Fysisk aktivitet er en nødvendig del af behandlingen og skal respekteres som sådan," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

Danske Fysioterapeuter har netop lanceret udspillet ”Til gavn for patienterne”, der præsenterer ti konkrete bud på, hvordan en lang række opgaver på landets hospitaler kan løses bedre ved at inddrage fysioterapeuter.

Blandt forslagene er at bruge fysioterapeuters kompetencer i akutmodtagelser, fokus på træning under indlæggelse, og at gøre det til et terapeutisk ansvar at udarbejde genoptræningsplaner.

Nogle af anbefalingerne bygger på solid evidens, mens andre bygger på gode praktiske erfaringer fra ind- og udland. Fælles for alle vores forslag er, at de vil være til gavn for de tusindvis af patienter, som hvert år besøger de danske sygehuse.

Baggrunden for udspillet er den intensive diskussion om, hvordan vi skal tilpasse hospitalerne i takt med, at der bliver stadigt flere ældre og kronisk syge.

Fysioterapeuter er en væsentlig del af svaret, fordi vi kan bygge bro til andre dele af sundhedsvæsnet, sikre bevægelse under indlæggelse og gøre selve behandlingen på hospitalerne mere effektiv. Desværre er der så travlt på mange afdelinger, at man ikke får patienterne op af sengene, selvom vi alle sammen ved, at det er bedst for dem. Vi er nødt til at få fokus på, at fysisk aktivitet ikke er sådan noget, der er rart at have, hvis der er tid til det.

Fysisk aktivitet er en nødvendig del af behandlingen og skal respekteres som sådan. Det er samtidig en forudsætning, hvis sygehusene skal overholde målsætningerne om kortere indlæggelser.

Vi kunne ikke have lavet dette udspil uden gode bidrag fra rigtig mange medlemmer. Vi har bl.a. gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle regionalt ansatte medlemmer og interviews med tillidsrepræsentanter og ledere. Derudover har jeg besøgt 15 hospitaler for at blive klogere på, hvordan vi som fysioterapeuter kan udvikle sygehusvæsenet.

Tak til alle jer, der har bidraget. Det betyder, at vi står med et gennemarbejdet udspil, der peger på både konkrete problemer og konkrete løsninger. Det er guld værd, når vi skal forklare politikere og andre beslutningstagere, hvorfor vi er en faggruppe, det er værd at satse mere på.

Målet med udspillet er ganske enkelt at styrke fysioterapiens rolle på landets sygehuse. Til gavn for patienterne.