Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Folk med lettere angst vil også kunne få hjælp

FORSKNING PÅ VEJ // Lene Nyboe vil undersøge, om kropsbehandlingen BBAT kan hjælpe mennesker med svær angst.
Lene Nyboe er fysioterapeut, ph.d. og postdoc ved Institut for klinisk medicin, Afdeling for Depression og Angst på Aarhus Universitetshospital og ved Forskningsenheden ved klinik for PTSD. Foto: Jesper voldgaard

Hvad forsker du i?

Lige nu søger jeg penge til et projekt, hvor vi vil undersøge effekten af BBAT (Basic Body Awareness Therapy) til patienter med angst. Vi vil lave et klassisk randomiseret forsøg med 120 patienter. Halvdelen får tilbudt ti gange kognitiv adfærdsterapi, de øvrige får det samme, men derudover også ti gange BBAT.

Hvad er formålet med det?

Mange patienter får tilbudt BBAT, men det er aldrig undersøgt systematisk, hvad effekten er på mennesker med angst. Angst er en af de mest hyppige psykiske lidelser herhjemme, sundhedsstyrelsen anslår, at cirka 300.000 danskere har lidelsen, og man ser det i mange sværhedsgrader. Dem, vi vil undersøge, er de mest invaliderede. Men hvis vi finder ud af, at kropslig behandling kan gøre en forskel for de allermest syge, så er det sandsynligt, at folk med mindre svære angstlidelser også vil kunne profitere af fysioterapi.

Hvordan vil fysioterapeuter ude i landet mærke din forskning?

Jeg håber, at fysioterapeuter ude i landet vil få en opmærksomhed på, at angst ikke kun er et psykologisk fænomen. Hvis vi lykkes med at vise en effekt, så vil man kunne tilbyde kropsbehandling til f.eks. eksamensangst og fobier, ude i sundhedshusene og i almen praksis. Så man giver patienterne redskaber til at mestre de kropslige symptomer.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer