Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Guide til den gode teletræning

Det kræver planlægning at få gennemføre telerehabilitering med et vellykket resultat. Få 9 gode råd her.
Susanne Daugaard er specialkonsulent i Center for Telemedicin i Region Midtjylland og giver her gode råd til den praktiske gennemførsel af online telerehabilitering.

En del telerehabilitering foregår med direkte videokontakt mellem fysioterapeuten og borgeren, og det kræver planlægning at få et vellykket resultat. Her følger 9 gode råd fra specialkonsulent Susanne Daugaard, som har opsamlet viden og erfaringer fra klinikere i telemedicinske projekter i Region Midtjylland.

1. Forbered dig

Tjek om teknikken og lokaliteten lever op til dit behov: Er der plads til, at du kan bevæge dig væk fra kameraet, hvis du skal instruere på en måde, så hele kroppen er i borgernes synsfelt? Skal kameraet være af en type, der følger dine bevægelser? Skal du bruge et headset, eller er en rummikrofon tilstrækkelig? Er lyd- og lysforholdene i lokalet gode (intet modlys, ingen rumklang)?

2. Tjek sikkerheden

Husk, at træningen skal foregå på en sikker forbindelse, og at man ikke må dele personfølsomme oplysninger ved holdtræning.

3. Lav en test

Lad en kollega være prøveklud, så du får afprøvet dit set-up i ro og mag og kan rette det til inden din live-debut.

4. Byd velkommen

Byd velkommen, og læg ud med at identificere deltagerne. I forbindelse med holdtræning skal du være sikker på, at det kun er de rette personer, der har koblet sig på træningsseancen.

5. Sæt rammen

Forklar, hvad der er i fokus i dagens træning, hvor mange træningssessioner, der er tilbage, og at der bliver mulighed for at afklare individuelle spørgsmål sidst i sessionen eller bagefter.

6. Registrer undervejs

Sæt en ekstra computer op, hvis der er behov for, at du skal slå noget op om en borger – hvis der for eksempel er særlige komplikationer, der skal tages hensyn til.

7. Tal tydeligt

Netforbindelsen er ikke altid optimal. Sæt dit taletempo ned og udtryk dig tydeligt.

8. Hold pauser

Du har ikke samme nærkontakt med borgeren, som hvis I trænede i samme rum. Læg derfor pauser ind i træningsforløbet, så du sikrer dig, at borgeren kan følge med.

9. Slut af

Spørg til slut, hvordan deltagerne oplevede træningen og læg derefter op til at afklare individuelle behov eller refleksioner, når seancen er slut.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer