Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Debat om barselsaftale

HOLDNING // Den 14. september bragte fysio.dk en nyhed om et forslag til en ny barselsaftale. I forslaget, som Danske Fysioterapeuter støtter op omkring, bliver 11 ugers barsel øremærket til fædre eller anden forælder. Det affødte flere kritiske kommentarer fra medlemmer. Vi bringer et uddrag:

Alice Heilesen, selvstændig:

En Gallupundersøgelse viser, at 72% mener, at fordelingen af barsel skal aftales i familien og ikke dikteres ovenfra. I bliver som fagorganisation simpelthen nødt til at have en bedre føling med, hvad jeres medlemmer vil og kæmpe for netop medlemmerne. Hvorfor er tvungen ligestilling bedre end det frie valg, hvor mor og far finder en fælles voksen afgørelse af, hvad der lige præcis passer barnet og forældrene bedst, således at alle får den bedste start på et nyt liv? Hvornår er tvang over frihed blevet noget, vi kæmper for?

Jeg håber, der er tænkt grundigt over de mulige konsekvenser, denne skæve aftale kan have, og at der er afsat penge til flere pædagoger til at passe endnu flere og yngre børn i daginstitutionerne. Men bare rolig. De børn kommer hverken gående eller kravlende og banker på… Det vil de ikke have lært endnu!

Katrine Boel, www.slyngefys.dk:

Den her aftale mangler så meget, før vi overhovedet kan begynde at løfte armene.

Først og fremmest mangler fokus på barnets tarv og familiens ret til selvbestemmelse.

Det ser ud som om, mange børn vil få forkortet barslen, fordi der enten ikke er en far, eller fordi far ikke har mulighed for at afholde barslen.

I forvejen skal vi ikke være for stolte af statistikken over, hvor tidligt danske babyer sendes i pasning uden for familien, og jeg mener, at det vil være katastrofalt for danske børns trivsel (samt pædagogernes arbejdsvilkår), at en del familier vil se sig nødsaget til at sende endnu tidligere afsted.

Barsel kan ikke være og skal ikke være et redskab til ligestilling. Vi kan aldrig få ligestilling i graviditet, fødsel og spædbarns omsorg, for uanset hvor gerne vi vil omdanne danskerne til ensartede, ukønnede væsner, så er biologien nu engang sådan, at det kun er kvindens krop, der kan bære, føde og amme barnet.

Line Marie Christensen:

Hvor er det skuffende, at der ikke skelnes mellem at ‘have ret til’ og ‘skal’ . For hvis nu fædrene ikke holder deres barsel, kan mødrene ikke overtage den, og det går derfor tabt. Dvs. at barnet mister barselstid. I mange familier vælger man bevidst at lade kvinden holde barsel, da det bedst kan svare sig økonomisk for familien, eftersom mange ‘mande-jobs’ fortsat er højere lønnet end de kvinde-dominerede jobs. Så hvis man virkelig vil have ligestilling, skulle man i stedet tage at kigge på lønnen i de kvinde-dominerede fag og hæve den, så mor og far får lige meget i løn.

Læs flere kommentarer

Del eller udskriv siden
0 kommentarer