Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sundhedsvæsenet bør inddrage flere fysioterapeuter i nye opgaver

TEMA // Mange veluddannede, ledige fysioterapeuter vil kunne indgå i en bred vifte af opgaveløsninger, mener ledende overlæge Thomas Martin Klebe, Center for Planlagt Kirurgi Regionshospitalet Silkeborg.
Ledende overlæge, Thomas M. Klebe fra Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg, mener, at fysioterapeuter vil kunne varetage flere opgaver inden for ortopædkirurgiske specialer. Foto: Jesper Voldgaard.

I 2009 besluttede ledende overlæge Thomas Martin Klebe og en kollega på Center for Planlagt Kirurgi (CPK), at uddelegere en del af forundersøgelserne og behandlingen af skulderskader i hospitalets skulderklinik til fysioterapeuter, fordi kun 15 procent af de patienter, som blev henvist til klinikken, skulle sendes videre til kirurgi. Resten af de henviste patienter kunne lige såvel blive forundersøgt og behandlet af en fysioterapeut med den rette specialuddannelse. Og erfaringerne har været gode og vil kunne udbredes til andre ortopædiske subspecialer.

“Fysioterapeuter vil helt sikkert også kunne stå for forundersøgelser og behandling inden for flere specialer,” siger Thomas Martin Klebe.

I dag kan fysioterapeuter i CPK’s knæklinik for eksempel lægge blokader, hvis de har gennemført et særligt uddannelsesforløb, og Thomas Martin Klebe mener, at manglen på læger og sygeplejersker sagtens kunne bringe flere fysioterapeuter i spil i de ortopædkirurgiske subspecialer.

“Det kræver et nyt design af visitationen af patienter, så lægerne i almen praksis visiterer direkte til de forskellige faggrupper,” siger Thomas Martin Klebe.

Gensidig respekt

Samarbejdet mellem læger og fysioterapeuter kræver en stor grad af gensidig respekt og et tæt samarbejde for at kunne lykkes, mener han.

“Det er lægen, der har det overordnede ansvar for kvaliteten af forundersøgelsen og behandlingsplanen i skulderklinikken, og derfor er den gensidige respekt for hinandens faglighed helt central,” siger han.

I skulderklinikken sikres kvaliteten i behandlingen blandt andet ved, at læger og fysioterapeuter har let adgang til sparring og løbende er i tæt dialog med hinanden. Desuden er der et fast onsdagsmøde, hvor faggrupperne sammen gennemgår MR-skanninger.

Ud over de opgaver, som læger kan uddelegere til fysioterapeuter, peger Thomas Martin Klebe også på andre opgaver, som er oplagte for fysioterapeuter at varetage.

“Der er rigtig mange veluddannede fysioterapeuter uden arbejde, der vil kunne indgå i nye sammenhænge. Vi kigger i øjeblikket på, hvor fysioterapeuter fremover kan indgå i nye arbejdsfunktioner,” siger Thomas Martin Klebe.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer