Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Skulderudredning i Silkeborg: Fysioterapeuter og ortopædkirurger deles om opgaven

TEMA // Siden 2009 har fysioterapeuter og læger på Regionshospitalet Silkeborg delt opgaven med at forundersøge patienter for skulderskader. Et nyt studie viser, at overensstemmelsen mellem de to faggruppers diagnoser er stor. Tværfagligt samarbejde og tæt sparring i de rette rammer er afgørende.
“De faglige kompetencer, som fysioterapeuterne har fået gennem en teoretisk og praktisk specialuddannelse, den ligeværdige respekt mellem faggrupperne og den tætte kommunikation inden for de rette fysiske rammer, gør det muligt at dele opgaven,” siger Merete Nørgaard Madsen (tv). Foto: Jesper Voldgaard.

På flere sygehuse landet over er fysioterapeuter med til at diagnosticere skulderpatienterne på de ortopædkirurgiske afdelinger. Nu har et nyt forskningsstudie undersøgt, hvordan opgaverne bliver løst, og om der er overensstemmelse mellem lægers og fysioterapeuters diagnoser og behandlingsplan.

En af forskerne bag studiet er Merete Nørgaard Madsen, der er fysioterapeut, ph.d.-studerende og tilknyttet Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi ved Regionshospitalet Silkeborg.

Fysioterapeuterne og lægerne på Regionshospitalet Silkeborg har siden 2009 delt opgaven med at forundersøge patienter med skulderskader, og opfattelsen blandt personalet har været, at opgaven blev løst godt. Studiet belyser både faglige og organisatoriske elementer i det tværfaglige samarbejde omkring skulderpatienterne, og dermed er der kommet mere indsigt i, hvordan opgaven løses.

Sammenligner diagnoser

Studiet viser blandt andet, at der er god overensstemmelse mellem lægernes og fysioterapeuternes diagnoser. I studiet blev i alt 69 patienter undersøgt af henholdsvis en fysioterapeut og en ortopædkirurg.

Lægen og fysioterapeuten skulle registrere en primær diagnose og en eller flere sekundære diagnoser. I 62 procent af tilfældene ramte læge og fysioterapeut præcis den samme primære diagnose, mens overensstemmelsen mellem de to fagpersoners diagnoser nåede helt op på 79 procent, hvis de fandt samme kombination af primær og sekundær diagnose.

“Vi har ikke taget stilling til, om tallene er udtryk for god, moderat eller høj kvalitet, men vi vurderer, at resultaterne er tilfredsstillende og kan se, at de matcher resultaterne i andre sammenlignelige, internationale studier,” siger Merete Nørgaard Madsen.

Tværfagligt samarbejde er vigtigt

Hun peger samtidig på den del af studiet, der belyser, at samarbejdet mellem læger og fysioterapeuter er centralt. Arbejdet i skulderklinikken er funderet på en høj grad af sparring, så i de tilfælde, hvor der opstår den mindste usikkerhed omkring en diagnose eller en behandlingsplan, er det kutyme at spørge hinanden til råds.

“De faglige kompetencer, som fysioterapeuterne har fået gennem en teoretisk og praktisk specialuddannelse, den ligeværdige respekt mellem faggrupperne og den tætte kommunikation inden for de rette fysiske rammer, gør det muligt at dele opgaven,” siger Merete Nørgaard Madsen.

Det konstruktive samarbejde kommer også til udtryk i den del af studiet, der handler om behandlingsdelen. Lægens og fysioterapeutens behandlingsplaner blev opdelt i tre kategorier: Mulig invasiv behandling (kirurgi, blokade, yderligere billeddiagnostisk undersøgelse), fysioterapi og ingen behandling. Med denne opdeling var der for otte af de 69 patienters vedkommende ikke overensstemmelse mellem læger og fysioterapeuters behandlingskategori.

“I syv af de otte tilfælde med uoverensstemmelse havde fysioterapeuterne noteret, at de ville sparre med en læge, eller at patienten skulle til yderligere kontrol, og så ville man formentlig have løst problematikken der,” siger Merete Nørgaard Madsen.

I de tilfælde, hvor patienten skulle tilbydes den mest indgribende behandling i form af kirurgi, var overensstemmelsen oppe på 93 procent, og i de fem tilfælde, hvor der var uoverensstemmelse, havde fysioterapeuterne i alle tilfælde noteret, at de ville konferere med lægen.

Merete-Madsen-skulder-main2.jpg
Hvis fysioterapeuten er i tvivl om en diagnose eller en behandlingsplan, går han eller hun nogle få skridt hen ad gangen og banker på hos ortopædkirurgen. Sammen drøfter de problemstillingen og finder en løsning. Her er det fysioterapeut Charlotte Lorenzen Linnebjerg og overlæge Bjørn Thorup, der konfererer. Foto: Jesper Voldgaard.

Patienterne skelner ikke

I et efterfølgende studie blev patienternes tilfredshed undersøgt. Resultaterne er ikke blevet publiceret endnu, så Merete Nørgaard Madsen kan ikke gå i detaljer, men af de 133 patienter, der skulle svare på spørgeskemaets spørgsmål om, hvordan de samlet set vurderede deres besøg i skulderklinikken, lød vurderingen fra over 90 procent, at oplevelsen var meget god eller fremragende.

“Patienterne angav en høj tilfredshed, uanset om de var blevet undersøgt af en læge eller en fysioterapeut, men de nævnte som et særligt karaktertræk ved fysioterapeuterne, at de var rigtig gode til at forklare problemstillingen og fortælle, hvad der videre skulle ske i patienternes forløb,” siger Merete Nørgaard Madsen.

Hun mener, at studierne kan give inspiration til andre steder i sundhedsvæsenet, hvor man kunne ønske at dele opgaver mellem læger og fysioterapeuter.

“Vi bruger meget bevidst formuleringen, at vi deler opgaven, frem for at vi overtager den. Selv om det er en fysioterapeut, som patienten møder fysisk til forundersøgelsen, så deler vi opgaven med ortopædkirurgerne, og det er ret vigtigt, at faggrupperne kan sparre med hinanden,” siger Merete Nørgaard Madsen.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer