Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Tak

LEDER // De bedste oplevelser har nu altid været at komme ud til jer.

Dette bliver den sidste leder, du læser fra mig. Når dette blad udkommer, har jeg få dage tilbage som formand for Danske Fysioterapeuter. Det har været 9 fantastiske år. Du kan andetsteds i dette blad læse mine tanker om faget og min formandstid. Men her vil jeg benytte lejligheden til at sige; TAK!

Det har været spændende – og fyldt med udfordringer. Men mest af alt har det været en fantastisk gave at få lov til at repræsentere jer alle og vores fag i alle mulige sammenhænge.

Tak til alle jer fysioterapeuter, jeg har mødt ude på arbejdspladserne og til alle jer, der er med til at drive faget og foreningens interesser frem. Tak for jeres engagement og interesse for vores fælles fag.

I min tid som formand har jeg mødt eksperter, sundhedspolitikere, direktører, embedsfolk og meningsdannere på de bonede gulve. Men de bedste oplevelser har nu altid været at komme ud til jer. Jeg er igen og igen blevet overvældet over det menneskelige og faglige engagement, fysioterapeuter går til arbejdet med – og hvad det betyder for borgere og patienter. Det har berørt mig dybt, og det har gjort det let at svare alle de gange, jeg er blevet spurgt, hvad fysioterapi egentlig er godt for. Det leverer I svaret på hver dag.

Det betyder ikke, at vi er i mål. Der er stadig masser af borgere og patienter, der ville have gavn af mere fysioterapi. Men vi skal også huske på, hvor langt vi er kommet siden dengang, hvor vi var hjælpere for lægerne, og vi ikke var flere, end der kunne stå i en mellemstor sportshal. I dag er vi et stort sundhedsfag, der i mere end én forstand står på egne ben. Og i fremtiden vil vi stå endnu stærkere.

Der er mange ting, vi kan være uenige om – og nogle gange kommer konflikterne til at fylde meget. Men jeg er helt overbevist om, at vi har mere til fælles, end der skiller os ad. Fordi vi er fysioterapeuter. Fordi vi vil vores fælles fag. Fordi vi i sidste ende alle sammen går hjem med bevidstheden om, at vi er med til at gøre menneskers liv bedre.

Derfor er det også med stor tiltro til fremtiden, at jeg nu overlader posten til en ny kommende formand. Hvad fremtiden vil byde mig, vil jeg ikke løfte sløret for endnu. Men uanset hvad vil jeg altid være fysioterapeut helt ind i hjertet.

Kærlig hilsen

Tina Lambrecht, fysioterapeut, medlemsnummer 10969.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer