Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det kan du kræve i løn

TEMA // Når du som fysioterapeutstuderende beslutter dig for at arbejde ved siden af studiet, er det en god ide, at du sætter dig ind i reglerne om løn og vilkår. Læs Q&A med forhandlingskonsulent Helge Sørensen.

Jeg har et fået et studiejob. Hvad har jeg ret til at kræve i løn?

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du som studerende får 145 kroner i timen både i det offentlige og i det private. Det er mere, end hvad overenskomsten lyder på i det offentlige, men vi synes godt, du kan forsøge at forhandle lønnen op med et tillæg. I langt de fleste tilfælde har I gennemgået et par år på uddannelsen, når I får studiejob. Det giver jer en sundhedsfaglig baggrund, som I ofte kan bruge i jobbet, men mindstelønnen er sat ud fra, at man kan varetage jobbet som ufaglært.

Hvad er mindstelønnen for en fysioterapeutstuderende, der arbejder inden for sundhedsvæsenet? Hvad siger overenskomsten?

Det afhænger af, om du er ansat i det offentlige eller i det private. Arbejder du i det offentlige, for eksempel på et plejehjem, er der en overenskomstbestemt mindsteløn på omkring 130-135 kroner i timen. De fem kroners forskel afhænger af, hvor i landet du arbejder – man får en smule mere i København end i Vejle for eksempel. Derudover kan der være aften- og weekendtillæg, som typisk er en procentsats af timelønnen. Har du job i det private – for eksempel på en fysioterapiklinik – er det ikke helt så ligetil, for her aftales lønnen individuelt. Men som sagt anbefaler vi, at du forsøger at forhandle din løn op til 145 kr. i timen.

Hvor realistisk er det, at jeg får et tillæg?

Vi ved ikke, hvor ofte det sker, men det er uden tvivl værd at prøve, så du også viser arbejdsgiveren, at du er bevidst om dit eget værd.

Hvordan forhandler jeg om et tillæg eller mere i løn?

Det er vigtigt at kende sit værd og turde italesætte det. Særligt i disse tider, hvor der er store rekrutteringsvanskeligheder på f.eks. plejehjem, kan du sagtens stikke snuden lidt frem og fortælle om dine forventninger og kvalifikationer. Fysioterapeutstuderende skal jo for eksempel igennem flere praktikker, og det giver noget til cv’et. Det kan godt få arbejdsgiverne til at tænke, at det er rimeligt nok, og du kan jo højst få et nej.

Skal jeg bede om en kontrakt?

Nej, ikke som timelønsansat eller tilkaldevikar. Men hvis du bliver ansat på månedsløn og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på otte timer eller mere, har du krav på en ansættelseskontrakt.

Er det i orden at få en lavere løn, hvis det faglige indhold er godt?

Vi opfordrer til, at I går efter mindstelønnen i det offentlige, og det, der svarer til det i det private. Men det vil være mere rimeligt med de 145 kroner i timen, som vi anbefaler – også i det private. Og hvis du ikke kan få det, bør du overveje, om du vil sige ja til jobbet. I kan som studerende risikere at underminere jer selv og hinanden, og starter I på et lavt niveau, kan det også smitte af på jeres løn fremadrettet i andre studiejob.

Hvilke regler gælder for fridage, ferie og sygdom?

Langt de fleste studerende er timelønnede, og dermed får I ikke løn under sygdom. Feriepenge optjener I ligesom alle andre – satsen er 12,5 procent. Som timelønsansat får man ikke nogen fridage og heller ingen løn under sygdom – du får altid kun betaling, når du er der.