Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Motion skal gøre kemoterapi mere effektiv

FORSKNING PÅ VEJ // Gunn Ammitzbøll vil undersøge, om superviseret fysisk træning kan styrke behandlingen af kvinder med brystkræft og få tumoren til at skrumpe.
Gunn Ammitzbøll, fysioterapeut og postdoc, Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, Næstved, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) og Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Foto: Steen Knarberg,

Hvad forsker du i?

Jeg forsker i, hvilken rolle træning og motion har før, under og efter et kræftforløb. I det her projekt, som er ledet af sygeplejerske Eva Kjeldsted Jensen, er jeg med til at se på, hvordan træning påvirker behandlingen med kemoterapi. Vi har en hypotese om, at træning kan hjælpe medicinen til at virke bedre – og at det derved kan forstærke effekten af kemoterapi og reducere tumorens størrelse mere.

Hvordan gør I?

Alle kvinder, der skal igennem et brystkræftforløb, hvor de får kemoterapi før operationen, får et tilbud om træning. Vi har rekrutteret 66 kvinder, og målet er at nå op på 120. De får superviseret træning tre gange om ugen, som består af en halv times højintensitetsintervaltræning og en halv times styrketræning. Vi kigger primært på størrelsen af tumoren, når de får diagnosen og igen, når de skal opereres. Vi undersøger også på tumorvævet, og hvis det har større og flere blodkar, kan det betyde, at kemoen kan komme bedre til og skrumpe tumoren mere effektivt. Vi forventer samtidig, at vi kan få patienten i bedre form, så hun kommer bedre igennem forløbet og ud på den anden side af operationen.

Forskning-paa-vej-main2.jpg

Hvad håber du kommer ud af det?

Det ultimative vil være, hvis vi kan bevise, at træning under kemoterapi har en positiv effekt på tumorskrumpning. Så har vi belæg for, at alle skal tilbydes træning, mens de går i kemoterapi op til operation.

Hvis vi ikke kan det, så får vi dokumentation for mange andre gevinster. Vi måler f.eks. symptomer som kvalme, smerte og træthed før og efter træning. Det lader især til at være en af de store gevinster ved træningen.