Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeuter skal spille en større rolle i fremtiden

LEDER // Jeg vil bestræbe mig på at sætte fysioterapi på landkortet.

Danske Fysioterapeuter afholdt i slutningen af oktober et godt og udbytterigt repræsentantskabsmøde.

Når vi mødes hvert andet år, er det for at tage stilling til rammerne om vores forening – og for at udstikke en klar retning for vores arbejde.

Som formand er det mit ønske at gøre Danske Fysioterapeuter til en endnu mere seriøs, tydelig og relevant forening.

Som medlem skal du opleve, at vi opfylder dine behov, uanset om du har brug for individuel rådgivning, ønsker at deltage i et af vores mange tilbud om kurser eller netværk eller ønsker at deltage i det politiske arbejde.

Samtidig skal vi som forening kunne varetage medlemmernes interesser i forhold til omverdenen. Vi skal være skarpe forhandlere, der sikrer de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår – det gælder uanset, om du er ansat i det offentlige eller på basiskontrakt, ligesom det er vigtigt med en stærk struktur, så alle føler sig repræsenteret af en TR eller af en TR-lignende funktion. Det arbejde kommer jeg til at følge nøje i den kommende tid.

Samtidig skal vi være i dialog med politikerne om, hvordan vi indretter vores velfærdssamfund på en måde, så fysioterapeuters kompetencer kommer bedst muligt i spil.

I skrivende stund ved vi ikke, hvordan folketingsvalget er landet. Men uanset hvem der sidder ved roret, vil jeg bestræbe mig på at sætte fysioterapi på landkortet. Forebyggelse skal fylde mere, så færre bliver syge. Rehabilitering skal være nøglen, der sikrer, at flere kan klare sig selv længere. Det vil være til gavn for patienterne, og samtidig er det en vej til at løse de store udfordringer med mangel på medarbejdere, som fylder i sundhedsvæsenet nu og i fremtiden.

Vi kan meget sammen. Og der er brug for, at vi i fællesskab løfter vores fælles forening. Jeg håber, at du vil byde ind, hvis du oplever, at dine kompetencer, dine holdninger eller din faglighed kan komme i spil i den fælles indsats.

Jeg ser frem mod den næste tid, hvor hovedbestyrelsen og jeg vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at komme i mål med den strategi, vi har lagt, så vi styrker vores forening og forbedrer fysioterapeuternes løn- og arbejdsvilkår.