Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sørg for at få klare aftaler med din arbejdsgiver

TEMA // Hvilke opgaver må du udføre i dit studiejob? Du skal først og fremmest sørge for at lave klare aftaler med din arbejdsgiver om hvilke ting, du skal varetage. Og så er det en god ide, at du har mulighed for supervison fra en erfaren fysioterapeut. Læs Q&A med chefkonsulent, Gurli Petersen.

Hvilke typer arbejde må jeg udføre som fysioterapeutstuderende?

Fysioterapeutstuderende må udføre de opgaver, de er kompetente til, og som ledelsen på de pågældende arbejdspladser beslutter, de studerende må udføre. Du kan f.eks. blive ansat til at udføre massage og instruere og vejlede i øvelser. Det er vigtigt, at du har helt klare aftaler med arbejdsstedets ledelse om, hvilke opgaver du kan og vil påtage dig fra starten. Det er også vigtigt, at du laver en aftale om, at du altid kan gribe fat i uddannet personale og få faglig vejledning og supervision, hvis du føler dig utryg eller usikker i en konkret situation. Både af hensyn til patientsikkerheden og af hensyn til din ret til at sige fra i en konkret situation. Hvis du arbejder på et arbejdssted, hvor der ikke er ansat fysioterapeuter, så anbefaler vi, at du laver en supervisionsaftale med en fysioterapeut f.eks. på en klinik i nærheden.

Må jeg undersøge og diagnosticere?

Som udgangspunkt vurderer vi, at det bør være en autoriseret fysioterapeut, der undersøger en patient første gang. Derudover vil jeg anbefale, at studerende undgår at stå alene med behandling af patienter med komplekse sygdomsbilleder og mange co-morbiditeter. Hvis du får grundige anvisninger og supervision af en erfaren fysioterapeut og føler dig tryg i behandlingen af patienten, kan du dog godt hjælpe til. Derudover skal du naturligvis aldrig udføre opgaver, som autoriserede fysioterapeuter heller ikke må udføre, såsom at håndtere medicin eller vaccinere uden delegation fra en læge.

Må jeg nedsætte mig som selvstændig?

Ja, du må gerne arbejde som selvstændig uden for ydernummerområdet. Men du må ikke kalde dig fysioterapeut, før du modtager din autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du nedsætter dig som selvstændig, skal du sørge for at tegne de nødvendige forsikringer, herunder en erhvervsansvarsforsikring. Fra 1. januar 2023 har man som studerende automatisk en erhvervsansvarsforsikring, hvis man er medlem af Danske Fysioterapeuter.