Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Bob tjener kassen

LEDER / Formand Johnny Kuhr fortæller om kampagnen "De tjener kassen", og hvorfor Danske Fysioterapeuter har valgt at være en del af den.

Bob arbejder på ortopædkirurgisk afdeling på Gentofte hospital. Han er en blandt mange fysioterapeuter, der hver dag sørger for, at patienter får den rette genoptræning efter en operation og råd og vejledning om betydningen af livsstil og fysisk aktivitet. Derfor er Bob også en af de tusindvis af fysioterapeuter, der tjener kassen. Og i den forbindelse tænker jeg på statskassen.

Bob har sammen sygeplejersken Maria, socialrådgiveren Susanne og en række andre fagprofessionelle i den seneste uge kunnet ses i avisannoncer, i fagblade, på hjemmesider, på Facebook og YouTube i en stor FTF-kampagne. Meningen med kampagnen ”De tjener kassen” er at gøre politikere og offentlighed opmærksomme på, at fysioterapeuter, sygeplejersker, pædagoger og de øvrige 450.000 FTF-medlemmer, både offentligt og privat ansatte, skaber vækst.

Hvis vi styrker den offentlige sektor, styrker vi også vilkårene for den private sektor. Og omvendt. Den gængse opfattelse af, at den private sektor tjener penge og den offentlige har travlt med at bruge dem, er forkert. Den offentlige og den private sektor er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger for at skabe den vækst, alle er enige om, er nødvendig for at forbedre konkurrenceevnen og dermed velfærden.

I forbindelse med kampagnen har FTF udsendt et stort vækstudspil under navnet Vækst2, netop for at understrege sammenspillet mellem de to sektorer. Udspillet, som Danske Fysioterapeuter har bidraget til, giver en række bud på, hvordan vækst, velstand og velfærd kan øges, eksempelvis ved på sundhedsområdet at satse mere på forebyggelse af kronisk sygdomme, træning frem for operation og at nedbringe sygefraværet.

Kampagnen og vækstudspillet skal markere, at FTF organisationerne ønsker at tage et medansvar for samfundsudviklingen, inspirere partierne i den kommende valgkamp og meget gerne sætte aftryk i det kommende regeringsgrundlag. Uanset om det bliver rød eller blå blok, der vinder det folketingsvalg, som kan være lige på trapperne.

Det er mange år siden, at Danske Fysioterapeuter har brugt penge og ressourcer på at deltage i en større udadvendt kampagne. Når vi denne gang har valgt at engagere os i såvel kampagne som vækstudspil, skyldes det flere ting. Først og fremmest at jeg og hovedbestyrelsen mener, at fysioterapeuter som faggruppe på positiv vis kan bidrage til den vækst, der er så hårdt brug for. Vi ønsker at være en aktiv medspiller, når politikerne slår streger til udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.
 

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar