Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det offentlige x det private = vækst i anden

FTF / Det offentlige og det private er hinandens forudsætninger. Styrker vi den offentlige sektor, styrker vi vilkårene for den private sektor. Og omvendt. Det er budskabet i FTF’s vækstoplæg.

Politikere og embedsmænd har en tendens til at se offentligt ansatte som udgifter. Den gængse opfattelse er, at det private tjener pengene, og det offentlige bruger dem. Men det offentlig skaber også værdi. De to er hinandens forudsætninger, og de skaber tilsammen en ekstra værdi. Styrkes den offentlige sektor, styrkes også vilkårene for den private sektor.

FTF præsenterede på repræsentantskabsmødet den 11. maj vækstudspillet Vækst², der redegør for de to sektorers bidrag til væksten.

Offentlige bidrag:Private bidrag:
Daginstitutioner udvikler børns kreativitet og læring og gør det muligt, at både kvinder og mænd arbejder.

Skolen og uddannelsessystemet sikrer en kompetent arbejdsstyrke og skaber fundamentet for fremtidens vækst.

Sundhedsvæsenet fremmer befolkningens sundhed og sikrer kvalificeret og hurtig behandling.

Infrastrukturen bidrager til fleksibilitet og giver også borgere og private virksomheder adgang til digital kommunikation.

Beskæftigelsesindsatsen sikrer med aktive tilbud, uddannelse - og social sikkerhed i flexicurity-modellen, at arbejdsmarkedet er velfungerende.

I Verdensbankens opgørelse over den samlede kvalitet af den offentlige sektor ligger Danmark nr. 2 ud af 213 lande, kun overgået af Finland.
 
Virksomheder udvikler nye produkter og services, som sælges på det danske og det globale marked.

Virksomheder bidrager med job og gode beskæftigelsesmuligheder.

Virksomheder bidrager med udvikling af ny viden, økonomisk og digital infrastruktur – både selvstændigt og i samarbejde med den offentlige sektor.

Virksomheder bidrager med skat og lønninger som fundamentet for den offentlige velfærd.
 

Vækst er en forudsætning for at bevare og udvikle velstand og velfærd og efter krise og negativ vækst er der behov for en offensiv vækststrategi for Danmark, mener FTF, der med Vækst² ønsker at bidrage til formuleringen af en vækststrategi.

Udspillet er bygget op om otte rammebetingelser for væksten, hvor FTF kommer med forslag til, hvordan hver af dem kan bidrage yderligere til væksten. De otte rammebetingelser er:
- Skattesystemet skal understøtte vækst
- En sammenhængende vækstpolitik
- Behov for kvalificeret arbejdskraft
- Dannelse og uddannelse
- Viden og innovation
- Sundhed og forebyggelse
- Informations- og kommunikationsteknologi
- En velfungerende finansiel infrastruktur

Følg kampagnen i dagblade, på YouTube og på Facebook-siden ”Jeg tjener kassen”.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar