Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Efter 365 dage

LEDER / Tina Lambrecht gør status efter regeringens første år ved magten.

Den 3. oktober er det et år siden, statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) præsenterede sin nye regering på Amalienborg Slotsplads. Det synes jeg er en passende lejlighed til at tage et kig på, hvad S-R-SF regeringen i det forgangne år har opnået på sundhedsområdet. Her er de væsentligste resultater set med mine øjne indførelsen af udredningsgarantien og den differentierede behandlingsgaranti.

Udredningsgarantien betyder, at patienter, som bliver henvist til sygehusbehandling, fremover har ret til at blive udredt inden 30 dage. Det er godt, at ingen fremover kommer til at vente mere end en måned, og at patienterne slipper for ”at blive sendt fra den ene læge til den anden uden koordinering”, som sundhedsminister Astrid Krag (SF) formulerede det, da lovforslaget blev fremsat. Til gengæld havde jeg gerne set, at udredningsgarantien kom til at omfatte alle patienter og ikke blot dem, der er henvist til sygehusbehandling.

Det er også helt i overensstemmelse med, hvad Danske Fysioterapeuter tidligere har peget på, når Folketinget har valgt at indføre den differentierede behandlingsgaranti. Det betyder, at patienter med en alvorlig sygdom, bliver behandlet inden for 30 dage, mens patienter med en mindre alvorlig sygdom må vente op til 60 dage. Udfordringen er så at definere, hvad der kan betegnes som henholdsvis en alvorlig og en mindre alvorlig sygdom. Den opgave har Sundhedsstyrelsen fået.

I høringssvaret fra Danske Fysioterapeuter har vi peget på, at det er vigtigt at ventetiden bruges fornuftigt, bl.a. ved at patienterne får tilbudt træning, mens de venter. Grundlæggende er vi dog positive over for de ny love, og at regeringen i øvrigt har valgt at fjerne skattefradraget for private sundhedsforsikringer.

Regeringen skal også have ros for at have sat fokus på psykiatrien. Men her er dog også grund til bekymring. Der er bred politisk enighed om, at området skal løftes. Derfor har regeringen nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens indsats for psykisk syge mennesker. Det er godt. Men der følger desværre ikke penge med. Det går slet ikke, hvis ambitionen om at sidestille psykiatrien med det somatiske område, som der står i regeringsgrundlaget, skal indfries. Her bliver regeringen nødt til at finde de nødvendige penge.

I 2007 fik kommunerne en ny og mere fremtrædende rolle i sundhedsvæsenet. Den rolle, har regeringen besluttet, skal evalueres. I løbet af efteråret vil vi få at vide, hvordan kommunerne har klaret opgaven, og om der er sundhedsopgaver, som skal flyttes til eller fra kommunerne. I forhold til genoptræningsopgaven har Danske Fysioterapeuter fra starten meldt klart ud, at opgaven ligger rigtigt hos kommunerne – også når det gælder genoptræningen af mennesker med senhjerneskader. Men selvfølgelig under forudsætning af, at den faglige kvalitet er i orden.

Uanset hvad evalueringen viser, skylder regeringen at give borgere, patienter og behandlere svar på et par spørgsmål. Hvorfor er der ikke blevet indført en maksimal ventetid til genoptræning på en uge, som flere af regeringspartierne lovede før valget? Hvorfor er der ikke sat klare og forpligtende mål for kommunernes sundhedsindsats, så forskellen mellem de tilbud, borgerne får, ikke er alt for stor. Det kunne være fint at få svar og løsninger på i løbet af det kommende år.

Tina Lambrecht
Konstitueret formand, Danske Fysioterapeuter