Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kan mærkes på lærerværelset

UDDANNELSE / Flere mænd blandt fysioterapeuterne er godt for faget, mener Benthe Svane Eriksen, som har mange års erfaring som underviser på uddannelsen
Benthe Svane Eriksen har som underviser på fysioterapeutuddannelsen gennem mange år fulgt udviklingen med stadig flere mænd blandt de studerende. Selv gik hun i sin tid på hold med to mænd. ”Det var mange mænd dengang. Faktisk var det helt usædvanligt".

Det betyder noget, hvordan fordelingen mellem mænd og kvinder er på fysioterapiuddannelsen. Og skiftet i kønsfordeling kan også mærkes på lærerværelset, fortæller Benthe Svane Eriksen, som er mangeårig underviser på fysioterapiuddannelsen i Århus.

”Jeg synes ubetinget, det er et gode. Både på holdene og i lærerkollegiet. Der kommer flere synspunkter frem,” siger hun.

Det er ikke fordi, alle mænd er på én måde og alle kvinder på en anden, understreger Benthe Svane Eriksen. ”Men hvis man ser på typiske kvindelige og mandlige arbejdspladser for eksempel et mekanikerværksted kontra en HKarbejdsplads, så er sproget og omgangsformen meget forskellig,” siger hun. Derfor sker, der noget med kulturen, når man bevæger sig fra en yderkant og ind mod midten sådan kønsfordelingsmæssigt. Man får en kultur tilpasset begge omgangsformer, og det giver blandt andet flere nuancer på tingene, mener hun.

Hvad er sundhed?

Det kan også mærkes på lærerværelset, hvor der gennem de seneste 8-10 år er ansat et stigende antal mandlige undervisere. Som eksempel peger Benthe Svane Eriksen på opfattelsen af sundhedsbegrebet. ”Når man spørger mænd og kvinder får man ofte forskellige svar på, hvad sundhed er for dem. For mænd handler det oftere om power og om at kunne yde mere end om ”bare" at være fysisk rask og at trives psykisk og socialt,” siger hun.

Hun peger på, at erfaringerne fra mange sundhedskampagner viser, at det generelt er kvinder, der tager budskaberne til sig. Derfor mener hun, at de mere blandede hold, hvor flere opfattelser af sundhed kommer til udtryk, vil være noget, borgere og patienter kommer til at nyde godt af fremover.

"Sundhedsbudskaber kan måske kommunikeres mere varieret end de bliver i dag, og måden at tale med patienter og borgere om sundhed på bliver bedre og mere varieret, jo flere synspunkter de studerende har mødt under uddannelsen", mener hun.

Dengang Benthe Svane Eriksen selv gik på fysioterapiuddannelsen var der to mænd på hendes hold.

”Det var mange mænd dengang. Faktisk var det helt usædvanligt”.

Når mændene siden dengang er blevet meget mere interesserede i faget, har det flere årsager, mener Benthe Svane Eriksen. Blandt andet peger hun på opmærksomheden i forbindelse med elitesport. Det betyder ekstra meget, fordi mange af de studerende selv dyrker sport. Men det har også stor betydning, at der er en veludbygget privat sektor, mener hun.

”Det betyder noget, at faget giver flere muligheder. Derfor appellerer de private klinikker til begge køn, men nok især til mange af mændene,” siger hun.

Sidst men ikke mindst spiller det ind, at faget er godt på vej til at blive en profession med sin egen identitet på en helt anden måde end i gamle dage, hvor massøsen udøvede behandling efter lægens ordrer.

”Dengang var billedet på faget en kvinde, der hjælper en mand. Sådan er det ikke længere. Vi har fået en helt anden status,” siger Benthe Svane Eriksen.