Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forskningsnyt: Behandling af skulderimpingement

Skulderimpingement menes at være årsag til 65 % af alle klager over skuldersmerte. Behandlingen i de tidlige stadier er primært non-operativ med fysioterapeutisk træning af rotatorcuffen og peri-skapulære muskler samt skulderstabiliserende øvelser.  Derudover er elektroterapi med laser, ultralyd og shockwave-terapi, manuel terapi, tapening, specifik ekscentrisk muskeltræning og smertestillende behandling beskrevet i litteraturen.  Vedvarende smerter kan forsøges behandlet operativt med dekompression ved akromion eller bursektomi. Der mangler dog konsensus om behandlingsstrategien og en sammenligning af effekten af behandlingerne. Dette systematiske review undersøgte, hvilke behandlingsformer der havde størst effekt på hhv. smerte og funktion. Der blev inkluderet 33 RCT-studier, som undersøgte effekten af hhv. non-operativ behandling (n= 28 studier, 2065 patienter) og operativ behandling (n=5 studier, 235 patienter). Måleredskaberne for smerte var VAS/Numerisk Rating Scale, og for funktion var det The Constant–Murley Shoulder score, ADL, styrke og bevægelighed. Studierne var forskelligartede, og i enkelte studier var deltagerantallet lavt. Der var risiko for bias i fem studier pga. randomisering og blinding. Forskellige behandlingsformer blev sammenlignet parvis og samlet, grupperet efter deres formål og målemetode.

Den bedste effekt på smerter hos non-operativt behandlede fik man med en kombination af hyaluronsyreinjektion og træning, og dernæst NSAID og træning. Injektionsbehandling alene viste ringe effekt. Der var bedst effekt på funktion hos samme gruppe med en kombination af kinesiotape og træning, dernæst specifikke øvelser og træning og som nummer tre akupunktur og træning. Omvendt viste kombinationen af NSAID og træning i denne gruppe den ringeste effekt. Blandt operativt behandlede patienter fik man den bedste effekt med artroskopisk subakromial dekompression kombineret med el-terapi, men der var også god effekt af træning til disse patienter, hvor der ellers var indikation for operativ behandling.

Konklusionen på reviewet var, at den bedste effekt ved behandling opnås ved at kombinere behandlingsformer; især træning kombineret med tape, smertestillende eller akupunktur. Artroskopisk dekompression var bedre end åben kirurgi, og igen var der bedst effekt, når operationen blev kombineret med af træning.

Dong W, Goost H, Lin XB, Burger C, Paul C, Wang ZL, et al. Treatments for shoulder impingement syndrome: a PRISMA systematic review and network meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2015 Mar; 94(10):e510.