Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Selvfølgelig må vi det!

Formand Tina Lambrecht stiller sig undrende over for, at Sundhedsstyrelsen har valgt at stille spørgsmålstegn ved, om fysioterapeuter må udføre manipulationsbehandling.

Nogle gange overgår virkeligheden selv den sygeste fantasi. Det er tilfældet i den sag, som er beskrevet i dette nummer af Fysioterapeuten. Manipulationsbehandling er del af ur-fysioterapien, del af det fysioterapeutiske DNA. Det er ikke farligt for mennesker, der ved, hvad de gør. Og det gør fysioterapeuter. Alligevel har Sundhedsstyrelsen valgt at stille spørgsmålstegn ved, om fysioterapeuter må udføre manipulationsbehandling. Alt sammen fordi der er en strid mellem kiropraktorer og den gruppe alternative behandlere, der hedder Body SDS. Altså ikke noget, der egentlig har med fysioterapeuter at gøre. Men midt i den strid har Sundhedsstyrelsen opfundet en ny tolkning af reglerne, og nu mener de lige pludselig, at fysioterapeuter ikke må udføre manipulationsbehandling.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget: Denne sag er et smukt eksempel på, hvordan samarbejdet mellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi kan foregå. Der er tale om en politisk betændt sag, hvor fagligheden og de faglige argumenter er kernen. Her handler det virkelig om at kende forskel på fag og politik og vide, hvornår det ene skal spille ind i det andet. Det er en fornøjelse at arbejde sammen i denne sag.

Danske Fysioterapeuter kæmper entydigt for, at fysioterapeuter naturligvis skal have lov til at udføre manipulationsbehandling, fordi ledmobilisering og manipulation er del af fysioterapeutisk behandling, risikoen ved manipulationsbehandling er meget lille, og fysioterapeuter besidder de rette kompetencer til fagligt forsvarligt at udføre manipulationsbehandling.

Foreningens strategi falder i tre spor: Det juridiske, det faglige og det politiske. Vi accepterer ikke nyfortolkninger eller uhjemlede udlægninger af paragrafferne i autorisationsloven. Her har vi støtte fra fremtrædende jurister. Vi er heller ikke indstillede på, at manglende viden i Sundhedsstyrelsen skal være afgørende for fysioterapeuters levebrød. Dansk Selskab for Fysioterapi har givet os et solidt fagligt ståsted, som forskerne på Parker Instituttet går igennem med en ny litteraturgennemgang over vinteren. Og endelig har vi en tæt og frugtbar dialog med sundhedspolitikerne på Christiansborg, der er enige med os i, at fysioterapeuter bør have ret til at udføre behandlingen.

Vi er ikke part i striden mellem kiropraktorer og Body SDS. Vi arbejder for, at Sundhedsstyrelsen skal holde op med at kriminalisere fysioterapeuter – og den pointe har vi været så heldige med, at politikerne med ministeren i spidsen har taget den til sig.

Nu er politikerne blevet enige om et kommissorium, hvor Sundhedsstyrelsen skal undersøge om det er farligt at manipulere. Og hvis det er farligt, er det så så farligt, at kun kiropraktorer må udføre behandlingen? Udgangspunktet i kommissoriet er, at fysioterapeuter gerne må manipulere.

Det er ganske vist noget pjat, at det skal undersøges igen, men det må vi leve med. Deadline er 1. april.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
3 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Jeppe Smed Nielsen

  Hej Tina....

  1000 tak for dit svar.

  Jeg har selv taget flerårs efteruddannelse, og har ikke mindre uddannelse end den typiske kiropraktor. Jeg kender rigtig mange dygtige og veluddannede fysioterapeuter, der har knoklet og gjort det samme som jeg. Alligevel synes jeg, at der er en tendens til, at fysioterapeuter er ved at blive degraderet til andenrangs behandlere. Dette er denne sag et klart eksempel på. Det bør vi som faggruppe kæmpe voldsomt imod. Det synes jeg er et de områder, hvor Danske Fysioterapeuter skal kæmpe for vores fag. Det er både i form af bedre grunduddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse . Tager vi ikke denne kamp, så er jeg bange for, at vi i privat praksis, bliver overhalet af en faggruppe som kiropraktorerne, der har formået at få deres uddannelse ind på universitet.

  Jeg mener desværre også vi kan stille spørgsmål ved niveauet for vores grunduddannelse, og jeg tror også mange, specielt yngre, fysioterapeuter, føler som jeg. Det er formentligt også derfor, at så mange fysioterapeuter i privat praksis tager længere efteruddannelse o.lign som fx MT og osteopati. Sundhedsstyrelsen stiller formentligt også spørgsmål ved vores grunduddannelses niveau. Ellers ville udkastet ikke have været utilfredsstillende for fysioterapeuter.

  I forhold til manipulation som behandlingsform, så bruger jeg også selv dette som en del af mit daglige virke. Jeg har gode erfaringer med det, men ved også, at der ikke er stærk evidens for dette. Jeg kan undre mig meget over, at Sundhedsstyrelsen overhovedet tillader manipulationsbehandling, hvis det er så farligt, nu når evidensen er så mangelbar som den er. Sundhedsstyrelsen ville ALDRIG godkende et medicinsk præparat med mangelbar evidens og som var farligt. Hvorfor er det så tilfældet for manipulationsbehandling. Det hele lugter langt væk af lobbyisme fra en anden faggruppes side. Så må Danske Fysioterapeuter i gang med bedre lobbyarbejde - vi er trods alt en noget større faggruppe end kiropraktorerne.

  I må ikke komme ud med et utilfredsstillende resultat for vores faggruppe, det vil være utroligt ødelæggende for mange fysioterapeuter, og vil betyde, at en del af vores patienter vil være dårligere stillet. Denne sag må IKKE tabes. God kamp!
 • Tina Lambrecht

  Kære Jeppe

  Du har ret, det ville være foruroligende, hvis foreningen ikke kæmpede denne sag. Men det gør vi. Med alle kræfter.

  Fristen for Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for patientsikkerheds rapport er udsat til den 15. April. Foreningen skal i morgen til møde om udkastet til rapporten. Dette udkast er aldeles utilfredsstillende for fysioterapeuter. Derfor vil vi på mødet fremlægge ny viden, der understøtter, at manipulationsbehandling ikke er farligt, at fysioterapeuter er uddannede til at udføre behandlingen, og at fysioterapeuters udførsel af behandlingen ikke indebærer høj risiko for patienterne.

  Vi har igennem forløbet haft et tæt samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi og andre meget kompetente fysioterapeuter i såvel Danmark som i udlandet, så alle kræfter er søsat for at forsvare vores virkeområde og ret. Som nævnt i lederen falder vores strategi har tre spor: Et fagligt, et politisk og et juridisk. Dem forfølger vi fortsat.

  Vi er glade for, at du og mange andre fysioterapeuter viser interesse for sagen, men vi håber også på forståelse for, at denne sag er uhyre politisk betændt. Det gør det vanskeligt for os at kommunikere løbende om sagen. Samtidig ønsker vi ikke i offentligheden at være med til at sætte spørgsmålstegn ved fysioterapeuters høje faglighed - hvilket er en risiko med den fejlagtige indfaldsvinkel, som styrelserne desværre har på denne sag. Der er heldigvis mange gode kræfter, også politisk, som arbejder sammen med os.

  Vi vil bestræbe os på at informere, når det er muligt.

  Venlig hilsen
  Tina Lambrecht
 • Jeppe Smed Nielsen

  Synes det er tankevækkende og foruroligende, at ens fagforening ikke skriver mere om en sådan sag. Det er en sag som har enorm stor betydning, både fagligt og økonomisk, for rigtig mange fysioterapeuter, der arbejder meget med det muskuloskeletale område.

  Var selv nødt til at kontakte danske fysioterapeuter for at høre, hvornår der ville komme mere information fra Sundhedsstyrelsen. Kan forstå, at der er kommet en ny deadline, der hedder den 15. april. Jeg har ikke set, at danske fysioterapeuter har offentliggjort det nogle steder.

  Hvis danske fysioterapeuter ikke formår at forsvare fysioterapeuters ret til denne behandlingsform, så mister jeg al respekt for den fagforening jeg troligt har støttet.
Indsend kommentar