Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Selvfølgelig må vi det!

Formand Tina Lambrecht stiller sig undrende over for, at Sundhedsstyrelsen har valgt at stille spørgsmålstegn ved, om fysioterapeuter må udføre manipulationsbehandling.

Nogle gange overgår virkeligheden selv den sygeste fantasi. Det er tilfældet i den sag, som er beskrevet i dette nummer af Fysioterapeuten. Manipulationsbehandling er del af ur-fysioterapien, del af det fysioterapeutiske DNA. Det er ikke farligt for mennesker, der ved, hvad de gør. Og det gør fysioterapeuter. Alligevel har Sundhedsstyrelsen valgt at stille spørgsmålstegn ved, om fysioterapeuter må udføre manipulationsbehandling. Alt sammen fordi der er en strid mellem kiropraktorer og den gruppe alternative behandlere, der hedder Body SDS. Altså ikke noget, der egentlig har med fysioterapeuter at gøre. Men midt i den strid har Sundhedsstyrelsen opfundet en ny tolkning af reglerne, og nu mener de lige pludselig, at fysioterapeuter ikke må udføre manipulationsbehandling.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget: Denne sag er et smukt eksempel på, hvordan samarbejdet mellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi kan foregå. Der er tale om en politisk betændt sag, hvor fagligheden og de faglige argumenter er kernen. Her handler det virkelig om at kende forskel på fag og politik og vide, hvornår det ene skal spille ind i det andet. Det er en fornøjelse at arbejde sammen i denne sag.

Danske Fysioterapeuter kæmper entydigt for, at fysioterapeuter naturligvis skal have lov til at udføre manipulationsbehandling, fordi ledmobilisering og manipulation er del af fysioterapeutisk behandling, risikoen ved manipulationsbehandling er meget lille, og fysioterapeuter besidder de rette kompetencer til fagligt forsvarligt at udføre manipulationsbehandling.

Foreningens strategi falder i tre spor: Det juridiske, det faglige og det politiske. Vi accepterer ikke nyfortolkninger eller uhjemlede udlægninger af paragrafferne i autorisationsloven. Her har vi støtte fra fremtrædende jurister. Vi er heller ikke indstillede på, at manglende viden i Sundhedsstyrelsen skal være afgørende for fysioterapeuters levebrød. Dansk Selskab for Fysioterapi har givet os et solidt fagligt ståsted, som forskerne på Parker Instituttet går igennem med en ny litteraturgennemgang over vinteren. Og endelig har vi en tæt og frugtbar dialog med sundhedspolitikerne på Christiansborg, der er enige med os i, at fysioterapeuter bør have ret til at udføre behandlingen.

Vi er ikke part i striden mellem kiropraktorer og Body SDS. Vi arbejder for, at Sundhedsstyrelsen skal holde op med at kriminalisere fysioterapeuter – og den pointe har vi været så heldige med, at politikerne med ministeren i spidsen har taget den til sig.

Nu er politikerne blevet enige om et kommissorium, hvor Sundhedsstyrelsen skal undersøge om det er farligt at manipulere. Og hvis det er farligt, er det så så farligt, at kun kiropraktorer må udføre behandlingen? Udgangspunktet i kommissoriet er, at fysioterapeuter gerne må manipulere.

Det er ganske vist noget pjat, at det skal undersøges igen, men det må vi leve med. Deadline er 1. april.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter