Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapi til cervikal dystoni

Der er endnu ikke konsensus omkring den mest relevante behandlingsstrategi til cervikal dystoni. Denne artikel gennemgår den eksisterende relevante litteratur på området og præsenterer de forskellige resultater.
Patienter med cervikal dystoni har ofte problemer med statisk og dynamisk balance på grund af hovedets og kroppens stilling. Foto: Claus Sjödin
Resumé
Det er ikke muligt at finde kliniske retningslinjer for fysioterapi til behandling af patienter med cervikal dystoni (CD). Kombinationen af botulinum neurotoxin (BoNT) og fysioterapi giver patienter med CD muligheden for at arbejde voluntært med de involverede muskler. Der er derfor gennemført en PubMed-søgning på studier, som evaluerede effekten af fysioterapi til patienter med CD. På grund af de meget forskellige metodevalg og behandlingsteknikker i studierne var det vanskeligt at evaluere den eksakte effekt af fysioterapi med og uden brug af BoNT. Der er behov for større og mere omfattende studier, så der kan udarbejdes evidensbaserede retningslinjer for fysioterapi til patienter med CD. I artiklen gives der et bud på en algoritme for fysioterapi i  kombination med BoNT-behandling med udgangspunkt i den praksis, der er på Vejle Sygehus.