Vejledning til fysioterapeuter i lægepraksis

Fysioterapeuter som praksispersonale i lægepraksis er et nyt jobområde. Fysioterapeuter kan med deres kompetencer inden for udredning og behandling af problematikker inden for muskel- og skeletbesvær være en ressource i lægepraksis, hvor der typisk kommer mange patienter med besvær fra bevægeapparatet.
Fysioterapeut som praksispersonale i lægepraksis kan aflaste lægen, ved at udrede og diagnosticere patienter, der henvender sig med funktionelle lidelser.

Fysioterapeuten kan i tæt dialog og samarbejde med lægen varetage undersøgelse og udredning af udvalgte patientgrupper og rådgive om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i form af træning og konkrete øvelser.

Det tværfaglige samarbejde betyder både bedre og hurtigere udredning, hvilket er til gavn for både læge og patienter. En anden grund til at opdyrke dette nye jobområde er, at fysioterapeuter særligt i yderområderne kan bidrage, hvor der er lægemangel. 

Hvordan kan fysioterapeuter arbejde i lægepraksis?

Fysioterapeuter i lægepraksis kan udrede muskuloskeletale lidelser, smerter i muskler og led og rådgive om forebyggelse, træning og specifikke øvelser.

Erfaringerne med fysioterapeuterne i lægepraksis er, at der er flere fordele ved ordningen. Patienterne bliver fx hurtigere udredt, kommer tidligere i gang med træning og egenomsorg, og får hurtigt afhjulpet smerter og funktionsnedsættelser.

Hvis du overvejer, om arbejdet i lægepraksis kunne være noget for dig, har Danske Fysioterapeuter udarbejdet denne vejledning:

Se vejledning om at arbejde i lægepraksis

Folder til lægerne

Vi har udarbejdet folderen "Fysioterapeuter i lægepraksis" som I kan tage med ud til lægerne.

Folderen beskriver kort og præcist hvilke fordele, der er for lægen og patienterne i at ansætte fysioterapeuter i lægepraksis. Den beskriver også hvilke ydelser, du som fysioterapeut kan tilbyde. Du kan selvfølgelig selv justere og tilføje de ydelser, som du vil tilbyde lægen. Der er også plads til, at du skriver dine kontaktoplysninger i folderen.

Der er i folderen links til rapporter o.a. som vi har udarbejdet. Det er en god ide, at du selv inden mødet med lægen printer rapporterne og tager dem med.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til folderen eller rapporterne.

Hent folderen

Se eksempel på ugeskema

Læs om rapporterne og hent dem  

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656