Fysioterapeuter klar til valg

En oversigt over kandidaterne til regions- og kommunalvalget fra KMD viser, at der er fysioterapeuter på 21 stemmesedler fordelt over hele landet. Danske Fysioterapeuter har under valgkampen efterlyst kandidater, der er fysioterapeuter. Seks har meldt sig, og her kan du møde seks kolleger, som stiller op.
Flere steder i landet kan det blive fysioterapeuter, der efter den 16. november skal sidde i landets kommunalbestyrelser og regionsråd. Foto: CC kbj102.

Den 16. november bestemmer vælgerne, hvem der er skal sidde i landets kommunalbestyrelser og regionsråd. Flere steder i landet kan det blive fysioterapeuter.

Danske Fysioterapeuter har efterlyst kandidater, der er fysioterapeuter, og derfor kan du nu møde seks kolleger, som stiller op.

Faget betyder noget

Fælles for kandidaterne er, at deres baggrund som fysioterapeut har betydning for, at de stiller op.

Som Susanne Møller, der er kandidat for Det Konservative Folkeparti til Regionsrådet i Region Hovedstaden og til Københavns Borgerrepræsentation udtrykker det:

”Min fysioterapeutiske baggrund betyder mere indsigt i sundhedsfaglige spørgsmål. Mit lange arbejdsliv på hospital betyder også, at jeg har mødt ganske mange forskellige borgere og derved stødt på forskellige problemer og livsvilkår.”

En af hendes modkandidater til regionsrådet, Rasmus Sylvest Mortensen fra SF, er inde på noget af det samme.

”Desværre har de færreste medlemmer af det nuværende regionsråd i Region Hovedstaden en sundhedsfaglig baggrund. Det mener jeg bør ændres, så flere medlemmer med faglig og praktisk indsigt og forståelse for sundhedsvæsnet er med til at træffe de beslutninger, der former det regionale sundhedstilbud,” siger han.

Selv om der i forvejen stiller langt flere kandidater op til valgene, end der er plads til, så opfordrer Rasmus Sylvest Mortensen andre fysioterapeuter til at stille op til kommende regional og kommunalvalg.

”Der er brug for vores viden. Jo flere vi er, des mere kan vi styrke faget og skabe fokus på os selv som faggruppe,” siger han.

Mette Kjærulff er kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokraterne i Thisted Kommune og genopstiller ved dette valg. Hun mener også, at der er plads til flere fysioterapeuter i politik.

”Den måde, vi arbejder med klinisk ræsonnering, kan i store træk overføres til det politiske arbejde. Derfor vil jeg mene, at fysioterapeuter fra start er meget velegnede at få ind i politik. Det at stille op kræver, at man tør kaste sig ud i nye områder, velvidende at man aldrig kan vide alt,” siger hun.