Mette Kjærulff

Kandidat til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune for Socialdemokraterne. Gruppeleder for træning og genoptræning i Sundhedscenter Limfjorden.
Mette Kjærulff er kandidat til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune for Socialdemokraterne. Gruppeleder for træning og genoptræning i Sundhedscenter Limfjorden.

Hvorfor har du valgt at stille op? 

”Jeg valgte at stille op til kommunalvalget, fordi jeg ønskede at skabe politisk fokus på børnenes vilkår for såvel dagtilbud, skole, fritidsliv, sundhedstilbud og forebyggelse.”

Hvilke emner, synes du, er særligt vigtige ved valget? 

Jeg er meget optaget af, hvordan vi laver anlægsprojekter, som understøtter bevægelse i hverdagen for alle aldre. I min optik bør et nyt byggeri altid have et legende og kreativt element, som inspirerer til at bruge kroppen og lege både fysisk og mentalt.

Den demografiske udvikling afslører også, at vi som fysioterapeuter får en vigtig rolle i fremtiden, hvilket bør underbygges med at sætte fysioterapeuter ind i flere nye funktioner. Jeg mener for eksempel, at man sagtens kunne ansætte fysioterapeuter i en byggeteknisk afdeling til udvikling af legepladser eller ude på skoler, i sundhedsplejen eller som konsulenter i mange af de stillinger, som vi ser sygeplejersker varetage i dag ude i plejen.”

Hvad betyder din fysioterapeutiske baggrund i forhold til politik? 

”Alt, hvad jeg beskæftiger mig med politisk, er med forebyggelse og sundhed i fokus. Det er, uanset om det er børn, ældre, jobcenter, byggeri eller andet. Det betyder meget for mig, at vi som samfund hjælper mennesker med at være selvstændige i eget liv længst muligt og hjælper med at skabe optimale rammer for dette, både økonomisk og fysisk.”

Er der noget, du gerne vil sige til andre fysioterapeuter, der overvejer at stille op? 

”Det er min oplevelse at vores uddannelse som fysioterapeuter fra starten gør, at vi er vant til at overskue komplekse situationer, se ting fra flere vinkler og have mange bolde i luften. Den måde, vi arbejder med klinisk ræsonnering, kan i store træk overføres til det politiske arbejde. Derfor vil jeg mene, at fysioterapeuter fra start er meget velegnede at få ind i politik. Det at stille op kræver, at man tør kaste sig ud i områder, velvidende at man aldrig kan vide alt, og min erfaring er, at jo mere viden man tilegner sig, jo mere bliver man bevidst om ting, man ikke ved. Der er brug for fysioterapeuter i politik, fordi politik handler om mennesker, og vi holder af at arbejde med mennesker.”

Læs nyhed om kommunalvalget