Marianne Stannum

Kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden og til byrådet i Frederikssund for SF – Socialistisk Folkeparti, forebyggelseskoordinator i Egedal Kommune.
Marianne Stannum er kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden og til byrådet i Frederikssund for SF – Socialistisk Folkeparti, forebyggelseskoordinator i Egedal Kommune. Foto: Privat.

Hvorfor har du valgt at stille op?

”Jeg har valgt at stille op til regionsrådet i Region Hovedstaden, da jeg i mange år har interesseret mig for sundhedspolitik. Særligt for hvordan, vi kan blive bedre til at tage os af nogle af de svageste i vores samfund. Der er desværre masser af steder, hvor der er ulighed i sundheden. Det tænker jeg, at vi kan gøre bedre, og jeg vil gerne være med at sætte retning på.”

Hvilke emner, synes du, er særligt vigtige ved valget? 

”Jeg vil arbejde for bedre sammenhæng i din sundhed, uanset hvad du behandles for:

  • Der skal være bedre overgange imellem de forskellige faglige specialer i sundhedsvæsenet. Der skal være bedre sammenhæng mellem psykiatrien og somatikken, så vi sikrer, at mennesker med psykiske sygdomme også behandles for deres somatiske sygdomme på samme vilkår som mennesker, der udelukkende har somatiske sygdomme.
  • Jeg vil arbejde for, at der vil være let og lige adgang til behandling også for de mennesker, der ikke selv har ressourcer til at kæmpe for at få hjælp.
  • Jeg vil arbejde for bevarelse af rent drikkevand i vores vandhaner.”

Hvad betyder din fysioterapeutiske baggrund i forhold til politik?  

”Min fysioterapeutiske baggrund betyder, at jeg har et indblik i, hvordan sundhedsvæsenet er bygget op. Jeg har som fysioterapeut arbejdet både på hospital, klinik og nu i en kommune. Hvilket betyder, at jeg kan se, at noget af det, der er allersværest, er de overgange, hvor patienterne kan fare vild, hvis vi ikke hjælper dem på vej.”

Er der noget, du gerne vil sige til andre fysioterapeuter, der overvejer at stille op?  

”Hvis du som fysioterapeut overvejer at stille op, er det en god ide at have kontakt til din lokale partiforening. Møde op til lokale byråds- eller regionsrådsmøder for at høre, hvordan debatterne foregår og opleve, at det er mennesker, der er passionerede for at tale politik og gøre en forskel. Alle, der sidder i et byråd eller regionsråd, har også været nye engang, og der er altid hjælp at hente hos andre.”

Læs nyhed om kommunalvalget