Matilde Broberg Ekstrøm

Kandidat til kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune for Lokallisten. Smertefysioterapeut i eget firma.
Matilde Broberg Ekstrøm er kandidat til kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune for Lokallisten. Smertefysioterapeut i eget firma. Foto: Privat.

Hvorfor har du valgt at stille op?  

”Fordi jeg ønsker at gøre opmærksom på, at arbejdsvilkårene for ansatte i sundhedsvæsenet ikke hænger sammen med, at vi er mennesker, der skal tage sig af andre mennesker. Der mangler grundlæggende tillid til, at man faktisk gør sit bedste hver dag, og at man både er uddannet til og har erfaring med at tænke fleksibelt, selvstændigt og menneskeligt. Man er nødt til at tage udgangspunkt i det menneske, man står overfor, og ikke forvente, at ”one-size-fits-all”, lige meget hvor smart og billigt det er.”

Hvilke emner, synes du, er særligt vigtige ved valget?  

  • Udfordringerne ved at finde kvalificeret personale til sundheds- og plejesektoren (og skole- og daginstitutioner).
  • At få øget hastigheden, hvormed vi omlægger forbrug og implementerer klimaunderstøttende løsninger.
  • Unges mentale helbred og muligheder for at forebygge mistrivsel samt for at få hjælp, når man har brug for det. Vi skal sørge for, at vores unge har de bedste betingelser for at blive velfungerende, selvstændige voksne.

Hvad betyder din fysioterapeutiske baggrund i forhold til politik?  

”Jeg har 20 års erfaring primært fra kommunal genoptræning, særligt med ældre og borgere med kroniske sygdomme og vedvarende smerter. Jeg har derfor en rigtig god fornemmelse for, hvordan borgernes hverdag og udfordringer ser ud ude i kommunen, hvor en stor del af deres liv leves. Derudover er jeg vant til at tænke i udvikling, i komplekse sammenhænge og til at stå overfor grupper af forskellige mennesker.” 

Er der noget, du gerne vil sige til andre fysioterapeuter, der overvejer at stille op?  

”At der er rigtig meget brug for, at folk med direkte erfaring med borgere i sundhedsvæsnet går ind i politik. Det er livsnødvendigt for vores sundhedsvæsen, at dem, der er med til at sætte dagsorden og bestemme over penge og ressourcer, faktisk også ved, hvordan det er at være patient og at arbejde ”på gulvet.”

Læs nyhed om kommunalvalget