Rasmus Sylvest Mortensen

Kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden for SF – Socialistisk Folkeparti, Regionschef i Sahva.
Rasmus Sylvest Mortensen er kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden for SF – Socialistisk Folkeparti, Regionschef i Sahva. Foto: Privat.

Hvorfor har du valgt at stille op? 

”Jeg vil gerne have mulighed for direkte at gøre en forskel. Det er blandt andet, også derfor jeg sidder i regionsbestyrelsen og repræsentantskabet i Danske Fysioterapeuter.Mit hjertebarn er sundheds- og socialpolitik, og det er ekstremt vigtigt for mig, at dem, der træffer de beslutninger, der påvirker borgerne i hverdagen, har en indsigt i områderne. 

Desværre har de færreste medlemmer af det nuværende regionsråd i Hovedstaden en sundhedsfaglig baggrund. Det, mener jeg, bør ændres, så flere medlemmer med faglig og praktisk indsigt og forståelse for sundhedsvæsenet er med til at træffe de beslutninger, der former det regionale sundhedstilbud. Derfor stiller jeg op.”

Hvilke emner, synes du, er særligt vigtige ved valget? 

”Vi SKAL nedbringe den sociale ulighed i sundhed. Der er ikke sket en dyt de sidste 10 år, og det kan vi ikke være bekendt. Vi har brug for indsatser, der målretter sig mod specifikke grupper, og vi skal sætte massivt ind dér, hvor uligheden starter, nemlig i begyndelsen af livet.

Jeg ønsker en styrket indsats af psykiatrien, herunder bedre brug af psykiatriske genoptræningsplaner og en udvidelse af de terapeutfaglige tilbud.

Bedre løn- og arbejdsmiljø på regionens hospitaler. Vi skal give fagligheden tilbage til personalet. De kan godt selv finde ud af det. Derfor også færre og mindre komplicerede krav til f.eks. dokumentation.

Vi skal flytte opgaverne rundt, så vi udnytter medarbejdernes kompetence bedst muligt - samtidig med at vi FASTHOLDER kernefagligheden.

Jeg ser også gerne en reorganisering af handicapområdet, hvor visse funktioner varetages regionalt, hvis det giver faglig og økonomisk mening.

Jeg vil gerne have, at vi undersøger mulighederne for at modernisere ydernummersystemet, så det passer til borgernes behov i dag og sikrer en bedre fordeling af kapaciteter blandt klinikkerne.

Og så er der jo det grønne område, det er også vigtigt, for dig, mig og vores sundhed. Derfor skal 10 pct. af arealet i Region H være vild natur, hvilket også vil medvirke til øget biodiversitet. Vi skal fremrykke planen om el-busser, og så skal vi sikre grundvandet, så der er rent drikkevand til de fremtidige generationer.”

Hvad betyder din fysioterapeutiske baggrund i forhold til politik? 

”Jeg har mere end 17 års erfaring som fysioterapeut fra både regionalt, kommunalt og privat regi. Jeg forstår derfor sammenhænge og dynamikker i den enkelte sektorer, men også på tværs af sektorgrænser.”

Er der noget, du gerne vil sige til andre fysioterapeuter, der overvejer at stille op? 

”Gør det. Der er brug for vores viden. Jo flere vi er, des mere kan vi styrke faget og skabe fokus på os selv som faggruppe.”

Læs nyhed om kommunalvalget