Susanne Møller

Kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden og til Københavns Borgerrepræsentation for Det Konservative Folkeparti (C).
Susanne Møller er kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden og til Københavns Borgerrepræsentation for Det Konservative Folkeparti (C). Foto: Privat.

Hvorfor stiller du op?

”I mit fagpolitiske arbejde i Hovedstadskredsen tilbage omkring år 2000 havde vi nogle spørgsmål og ideer, vi forsøgte at trænge igennem med til politikerne. Jeg fandt ud af, at jeg ville tættere på beslutningsprocesserne, hvorfor jeg meldte mig ind i Det Konservative Folkeparti og stillede op første gang i 2005.”

Mine fokusområder er:

  • Et godt børneliv: Vores børn skal have en god uddannelse og mulighed for at deltage i sunde aktiviteter i et trygt fællesskab med andre. Derfor skal vi have flere idrætsfaciliteter og gode rammer for foreningsliv.
  • Sundhed og tryghed: Sammenhæng i sundhedsvæsenet, værdig ældrepleje med mere frit valg, socialområdet trænger til et løft.
  • Byudvikling med omtanke: Plads til institutioner, skoler, idrætsfaciliteter og trafikinfrastruktur følger med.
  • København skal klimasikres.

Hvad betyder din fysioterapeutiske baggrund i forhold til politik?  

”Min fysioterapeutiske baggrund i politik betyder mere indsigt i sundhedsfaglige spørgsmål. Mit lange arbejdsliv på hospital betyder også, at jeg har mødt ganske mange forskellige borgere og derved stødt på forskellige problemer og livsvilkår. Jeg oplevede at have noget at byde ind med især i Sundheds- og Omsorgsudvalget.”

Er der noget, du gerne vil sige til andre fysioterapeuter, der overvejer at stille op?  

”Jeg kan anbefale at stille op til de, der måtte overveje det. Medlemstallet i partierne svinger, men er ikke overvældende. Det er bestemt ikke svært at blive stillet op. Man skal selvfølgelig kunne stå inde for valgprogrammet, men hver kandidat har forskellige fokusområder, de vil arbejde for. Derfor er det også vigtigt at stemme personligt.”

Se Susanne Møllers valgplakat (pdf)

Læs nyhed om kommunalvalget