Ny rekord for uddeling af fondsmidler

Danske Fysioterapeuters Forskningsfond har netop uddelt midler til fysioterapeuter, der skal forske i bl.a. kommunale behandlingstilbud og brug af fysioterapeuter i almen praksis. Det samlede beløb til uddeling blev ny rekord for fonden, der vokser i takt med, at foreningens medlemstal stiger.
Der uddeles penge fra Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling to gange om året. Næste ansøgningsfrist er 1. april 2023. Foto: iStock.

14 fysioterapeuter har netop fået tildelt i alt 1.742.000 kroner ved efterårsuddelingen af Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Pengene i fonden kommer fra medlemskontingentet, og samlet er der dermed i år uddelt 2,4 millioner kroner.

Glade modtagere

Til hovedområdet uddannelse var der indkommet 27 ansøgninger. Fonden uddelte 900.000 kroner til to projekter.

"Jeg er helt ekstatisk lige nu og glæder mig rigtig meget til at komme i gang."

Sådan lød det fra Troels Mark-Christensen, der modtog et ph.d.-stipendiat på 450.000 kr. til sit projekt om at teste, hvorvidt genoptræning efter indsættelse af kunstige hofte- og knæled virker.

Rikke Skov modtog et ph.d.-stipendiat på 450.000 kr., til at udvikle et nyt, forbedret og borgercentreret behandlingstilbud til personer med kroniske muskuloskeletale smerter i Aalborg Kommune.

Til hovedområdet forskning var der indkommet 38 ansøgninger. Fonden uddelte 607.000 kroner fordelt på otte projekter.

Elisabeth Marie Ginnerup Læbo modtog bl.a. 67.000 kroner til at undersøge behandlingen med kugledyner til børn med ADHD.

Jakob Leth Matthiesen modtog 100.000 kroner til at undersøge muligheder for implementering af fysioterapeuter i dansk almen praksis med særligt fokus på patientgruppen med symptomer fra bevægeapparatet.

Til hovedområdet praksisudvikling var der indkommet 17 ansøgninger. Der blev uddelt i alt 235.000 kroner fordelt på fire projekter.

Katrine Astrup Sørensen modtog 75.000 kr. til at implementere en national certificering for måleredskabet ”The Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool.”

Kasper Ussing modtog 55.000 kr. til uddannelse af kommunale fysioterapeuter i håndtering af borgere med længerevarende smerter i lænden.

Se oversigt over alle de projekter, der opnåede bevilling