Forslag til repræsentantskabsmødet 2016

Her kan du se de forslag, som repræsentantskabet skal tage stilling til på repræsentantskabsmødet 2016.

Ledere og ledelse har høj prioritet

God ledelse er en forudsætning for høj faglig kvalitet, målrettet faglig udvikling og forretningsudvikling samt gode arbejdsvilkår for fysioterapeuter. Det er det bærende princip for det forslag til ny politik for ledelse, som Lederrådet og hovedbestyrelsen lægger frem for repræsentantskabet.

Læs forslaget "Revision af politik for ledelse"

Priserne nytænkes

Danske Fysioterapeuter uddeler hvert år dels en innovations- og iværksætterpris, dels Danske Fysioterapeuters Pris, men står det til hovedbestyrelsen, skal de to priser slås sammen. Det skal ske ved at nedlægge innovations- og iværksætterprisen og ændre fundatsen for Danske Fysioterapeuters Pris.

Læs forslaget "Danske Fysioterapeuters Innovations- og iværksætterpris nedlægges"

Læs forslaget "Ændring af fundats for Danske Fysioterapeuters Pris"

Ny repræsentation for selvstændige uden overenskomst med sygesikringen

I 2008 vedtog repræsentantskabet at oprette en kontaktpersonordning for selvstændige uden overenskomst, men det er aldrig lykkedes at få valgt kontaktpersoner i alle regioner, og hovedbestyrelsen foreslår derfor, at ordningen nedlægges. 

Læs forslaget "Nedlæggelse af kontaktpersonordning for selvstændige fysioterapeuter uden overenskomst"

Studerende skal (igen) have en observatørpost i hovedbestyrelsen

Studerende er ligestillet med andre medlemmer af Danske Fysioterapeuter og har i dag mulighed for at opstille til regionsbestyrelserne, repræsentantskabet og dermed til hovedbestyrelsen. Men det har vist sig svært for de studerende at organisere sig, og hovedbestyrelsen foreslår derfor, at de igen får en fast observatørpost i hovedbestyrelsen.

Læs forslaget "Formanden for Fysioterapeut Studerendes Landsråd bliver observatør i hovedbestyrelsen"

Mere inddragelse af og indflydelse til medlemmer

Et af de store temaer på repræsentantskabsmødet bliver inddragelse og medlemsindflydelse. Blandt andet er der forslag om at udvide repræsentantskabet med fem medlemmer, der vælges ved direkte valg.

Læs forslaget "Repræsentantskabet øges med 5 medlemmer"

Læs forslaget "Involvering/forpligtelse af repræsentanter i deres valgperiode"

Mere medlemsinddragelse og medlemsindflydelse

Ensartede forhold for kliniske undervisere

Fraktionen af Kliniske Undervisere stiller to forslag til repræsentantskabet. De skal forpligte Danske Fysioterapeuter til dels at arbejde for ensartethed i løn- og ansættelsesforhold for kliniske undervisere på tværs af sektorer, dels en karrierevej for de kliniske undervisere, så de kan lektorbedømmes efter samme procedure som adjunkter på professionshøjskolerne.

Læs forslaget "Ensartethed i løn- og ansættelsesvilkår og i rammerne for kliniske undervisere"

Læs forslaget "Kliniske undervisere skal kunne lektorbedømmes"

Innovation og forskning i nicheområder

To forslag vil fremme udviklingen af områder inden for de dele af fysioterapien, der ikke i forvejen har den store bevågenhed: En pulje på 30.000 kroner til innovation og en anden fordeling af foreningens forskningsmidler.

Læs forslaget "Ressourcer til forskning på nicheområder"

Læs forslaget "Oprettelse af innovationspulje"

Pulje til organisatorisk karrierevej

Et forslag om at afsætte 100.000 kroner i budgettet til at hjælpe fysioterapeuter, der vælger en organisatorisk karrierevej, eksempelvis inden for ledelse eller som medarbejderrepræsentant på øverste strategiske niveau.

Læs forslaget "Organisatorisk karrierevej"

Dansk Selskab for Fysioterapi

Repræsentantskabet skal godkende en række ændringer i Dansk Selskab for Fysioterapis vedtægter. Blandt andet en præcisering af, hvem der kan vælges til bestyrelsen og en fjernelse af begrebet ”specialebærende selskab”.

Læs forslaget "Fjernelse af ordet specialebærende selskaber i vedtægterne"

Læs forslaget "Kun bestyrelsesmedlemmer fra de faglige selskaber kan vælges til Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse"

Læs forslaget "Præcisering valgperioden til bestyrelsen"

Fast plads til ridefysioterapeut

Ridefysioterapeuter bør have en fast plads i det udvalg, der forbereder forhandlingerne af overenskomsterne på praksisområdet, lyder et forslag.

Læs forslaget "Fast plads til en ridefysioterapeut i Udvalg for Praksisoverenskomst"

Ændring af takster for politisk valgte

Der skal kun være én sats for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige fysioterapeuter, der varetager tillidshverv i Danske Fysioterapeuter.

Læs forslaget "Revision af takster for frikøb af politisk valgte"

Arbejdsgiverforening for praktiserende

Repræsentantskabet skal drøfte (men ikke beslutte) oprettelsen af en arbejdsgiverforening for praktiserende fysioterapeuter.

Læs forslaget "Oprettelse af arbejdsgiverforening for de praktiserende fysioterapeuter"

Del eller udskriv siden
Indsend kommentar