Job med løntilskud

Hvis du går ledig i længere tid, har du mulighed for at få et job med løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed. Stillingen må ikke erstatte en fast stilling i virksomheden.

Kan et løntilskudsjob bane vejen til arbejdsmarkedet?

Hvis du kommer i job med løntilskud, kan du få styrket dine faglige og personlige kompetencer, så det bliver lettere at komme ind på arbejdsmarkedet igen eller få fodfæste for første gang som nyuddannet. Job med løntilskud kan oprettes i både offentlige og private virksomheder.

Skal der laves ansættelseskontrakt og stillingsbeskrivelse?

Når du ansættes i et løntilskudsjob, skal der udfærdiges en ansættelseskontrakt og en stillingsbeskrivelse. Det er altid jobcenteret, der visiterer til løntilskud

Som ledig kan du efter 6 måneders ledighed blive ansat med løntilskud i en privat virksomhed i op til 6 måneder, eller en offentlig virksomhed i op til 4 måneder. Løntilskudsjobbet skal være et led i en jobplan, hvor formålet er at give dig arbejdserfaring og rutine. Mens du er ansat i et job med løntilskud, er du fortsat ledig forstået på den måde, at du fortsat skal søge almindeligt arbejde.

Bliver du ansat med løntilskud, får du løn svarende til dagpengene. 

Bortset fra lønnen, vil du som er ansat med løntilskud være omfattet af den gældende overenskomst og de øvrige vilkår på arbejdspladsen. Det betyder blandt andet, at der skal indbetales pension og feriepenge, og at du har et almindeligt opsigelsesvarsel, medmindre andet er aftalt. Du vil få karantæne hos din a-kasse, hvis du siger op uden gyldig grund.

Må et løntilskudsjob erstatte en fast stilling?

Der skal være tale om merbeskæftigelse, når der oprettes et job med løntilskud. Det vil sige, at der skal udføres ekstraarbejde, der ellers ikke ville være blevet udført med den eksisterende normering. Det betyder med andre ord, at et løntilskudsjob ikke må erstatte en fast stilling.

Der skal være et rimeligt forhold i antallet af ansatte på normale vilkår og ansatte med løntilskud. Højst hver femte må være ansat med løntilskud. 

Hvis der oprettes job med løntilskud i en privat virksomhed, må der ikke være foretaget personalereduktioner eller nednormeringer inden for de seneste 3 måneder.

Hvad er Danske Fysioterapeuters holdning til løntilskud?

Danske Fysioterapeuter bakker op om alle muligheder for at få ledige fysioterapeuter i arbejde, og derfor også om job med løntilskud.

Det skal dog være til opgaver, der ellers ikke ville blive løst, da det ellers i sparetider vil kunne gå ud over allerede ansatte.


Fakta og holdninger om job med løntilskud
Læs mere om job med løntilskud hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620