Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Faggrupperne fik ideer af hinanden

Da ergo – fysioterapeuterne og andre faggrupper i Aalborg Kommune flyttede fysisk tættere på hinanden, affødte det innovative initiativer.

”I princippet arbejder en fysioterapeut altid innovativt. Det handler om at finde den bedste behandling til borgeren, og det kræver ofte en innovativ indsats at nå frem til den bedste løsning,” siger Hanne Brusgaard Petersen, der er chef for Træningsenheden med 100 ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune.

Men også på andre områder end det individuelle plan arbejder ergo- og fysioterapeuterne i Aalborg med innovation i deres hverdag, om end begrebet ikke er sat helt så meget i system som i Hospitalsenheden Horsens.

Ældre- og handicapforvaltningen har sin egen innovationsenhed, som driver forskellige projekter, og nogle af dem involverer også fysioterapeuterne. Projekterne handler for eksempel om implementering af skylletoiletter, loftlifte og robotstøvsugere, men innovation rækker også videre end til teknologiske løsninger.

Hanne Brusgaard Petersen nævner som eksempel, hvordan samarbejder mellem ergo- og fysioterapeuterne og andre faggrupper omkring den enkelte borger er blevet mere naturlige efter en strukturomlægning, der har bragt ergo- og fysioterapeuter fra forskellige områder fysisk tættere på medarbejdere i kommunens 36 aktivitetscentre samt daghjem for demente. 

”Fysioterapeuter fra Træningsenheden blev for eksempel inviteret til at give et bredere fagligt input til demenssygeplejerskerne. Fysioterapeuterne fortalte om Sensory Profile, som blev benyttet til børn med autisme, som viste sig at være et perfekt redskab til nogle af de urolige demensramte beboere. Mange af symptomerne hos børn med autisme minder om dem, man møder hos mennesker med demens, så derfor blev testen afprøvet med godt resultat på borgere med demens,” forklarer Hanne Brusgaard Petersen.

Trænings- og Aktivitetsafdelingen er også gået innovativt til værks i forhold til at skabe forbedringer i arbejdstilrettelæggelsen. I den forbindelse er borgere og myndighedspersoner blevet inviteret med ind i en projektgruppe, hvor alle deltagere blandt andet blev bedt om at forberede sig på opgaven ved at læse Anders Senecas bog ”Kend din kerneopgave”, som netop handler om, hvordan man tilrettelægger en innovativ proces i hverdagen.

”Vi ønskede ikke at invitere repræsentanter for myndigheder og de ældre borgere med blot for at sikre os et alibi. De skulle byde ind i forhold til at forbedre arbejdstilrettelæggelsen,” siger Hanne Brusgaard Petersen.

Det indebar for eksempel for borgerrepræsentanten, at denne skulle vende ideer fra projektgruppen med baglandet i lokalrådet. Projektet er et godt eksempel på, at mere abstrakte projekter også passer ind under innovations-paraplyen, mener hun.

”Der sættes ofte lighedstegn mellem teknologiske løsninger og innovation, måske fordi de er nemmest at forklare ud fra en innovationstankegang, men vi har også andre former for udfordringer, som er blevet løst ved hjælp af en innovativ indsats,” siger Hanne Brusgaard Petersen.