Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Penge til udvikling af nye arbejdsområder

Danske Fysioterapeuters Fond til Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling har uddelt knap halvanden million kroner til fysioterapeuter, der udvikler faget. Blandt andet et projekt med fysioterapeuter i psykiatrisk akutmodtagelse har fået støtte fra fonden.
”At støtten er fra kollegerne betyder desuden rigtig meget, idet støtten opleves som en form for kollegial accept af projektet og projektets problemstilling”, siger Jan Frandsen. Foto: Claus Sjödin

1,45 millioner kroner. Så mange penge modtog i alt 19 fysioterapeuter ved den seneste uddeling fra Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling. Fonden uddeler penge to gange pr. år.

Et af de projekter, der fik tilskud fra fonden, var et projekt om fysioterapeutisk intervention i en psykiatrisk modtagelse.

I projektet, der gennemføres af fysioterapeuterne Jan Frandsen og Birgit Linnet Clemmensen på Aarhus Universitetshospital, vil man afprøve og indhente erfaring med ansættelse af en fysioterapeut i en psykiatrisk modtagelse med henblik på en kropslig udredning og behandling til den akutte psykiatriske patient.

En positiv signalværdi

Pengene fra Danske Fysioterapeuters fond betyder, at helt konkret, at projektet går i gang i dette forår, fortæller Jan Frandsen.

”Det er en stor fordel, at vi har fået bevilget nogle ekstra midler som kan sættes i spil. Ud over at det giver nogle konkrete muligheder for at betale løn til projektmedarbejdere, har det en positiv signalværdi overfor vores samarbejdspartnere at vi er støttet af vores faglige forening. Samtidig er fysioterapi i den psykiatriske modtagelse et nyt område, og vi oplever fondstildelingen som en anerkendelse af, at vi har valgt et relevant og fagligt interessant område at undersøge”.

Håbet er, at projektet kan være med til at vise, at den psykiatriske fysioterapi har en berettigelse i den psykiatriske modtagelse, fortæller Jan Frandsen.

”Vi forventer, at projektet kan være med til at kvalificere behandlingsindsatsen både monofagligt og tværfagligt.  Med etableringen af de nye supersygehuse, blandt andet Skejby Sygehus i Aarhus, hvor der fra 2016 bliver oprettet en fælles akutmodtagelse (FAM) for det somatiske og psykiatriske område, vil der være brug for nye initiativer og samarbejdsformer. På sigt er vores håb, at fysioterapeuter kan blive en integreret del af behandlingsindsatsen i den psykiatriske modtagelse”.

”Den psykiatriske fysioterapi fylder desværre ikke så meget i sundhedssystemet, som vi kan ønske”, mener Jan Frandsen og tilføjer, at der samtidig er store lokale forskelle på, hvor mange ressourcer der bruges på drift og udvikling, hvordan personale og ledelse er organiseret, og hvordan arbejdet struktureres.

”Vi håber og tror på, at projektet er med til at give den psykiatriske fysioterapi en fylde og legitimitet, som vil være helt afgørende for vores evne til og mulighed for at indgå som en stærk samarbejdspartner i det danske sundhedsvæsen fremover”.

Lidt har også ret

Jan Frandsen og Birgit Linnet Clemmensen har modtaget 83.333 kroner fra fonden til deres projekt, mens en række ansøgere har måttet nøjes med mindre.

Lidt har dog også ret, fastslår Inge Hansen Bruun, der inden for hovedområdet forskning har modtaget 15.000 kroner til at undersøge effekten af en fysioterapeutisk vurdering af indlagte ældre medicinske patienter i Akutafdelingen på Kolding Sygehus i kombination med hurtig opstart af træning i kommunalt regi.

”Forventningen er, at indsatsen medfører, at det fysiske funktionsniveau hos ældre medicinske patienter vedligeholdes eller forbedres. Projektet vil derved bidrage med viden, som kan understøtte ældres mulighed for at opretholde en selvstændig og aktiv livsførelse, og det vil gavne den fremtidige tværsektorielle organisering af forløbene for patienter, som ikke er berettiget til en genoptræningsplan, men som har nedsat funktionsniveau. Da de fysioterapeutiske arbejdsfunktioner i FAM er nye i en dansk kontekst, vil projektet desuden bidrage med viden anvendelig i den fremtidige faglige indsats og rolle i akutafdelingerne”, forklarer Inge Hansen Bruun.

De 15.000 kroner fra Danske Fysioterapeuter dækker kun en lille del af finansieringen, men støtten er kærkommen, understreger hun.

”At støtten er fra kollegerne betyder desuden rigtig meget, idet støtten opleves som en form for kollegial accept af projektet og projektets problemstilling”.