Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Væk med projektkulturen

Innovation trives bedst i det offentlige, hvis den gennemføres med de eksisterende resurser. Projektpenge dræber innovative ideer, mener direktøren i MindLab.

To ting har sat skub i innovationstrangen i det offentlige: Kommunalreformen og krisen.

Det mener Christian Bason, der er direktør for MindLab – en tværoffentlig udviklingsenhed under Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet og Odense Kommune.

”Som helhed er der i dag mere dialog om innovation. Kommunalreformen fra 2007 åbnede for nye måder at gribe opgaver an på, og samtidig har krisen sat pres på ikke mindst sygehusene,” siger Christian Bason, der mener at grønthøstermetoden er sendt på pension. I stedet er mantraet i det offentlige, at der skal ydes bedre service for samme eller færre ressourcer.

”Det er især på lokalt niveau i kommunerne, at man ser en øget aktivitet og dernæst på sygehusene. I staten er der ikke så meget innovation, vurderer Christian Bason, der har skrevet flere bøger om innovation og jævnligt holder foredrag for videbegærlige offentlige ledere.

”For nylig spurgte en offentlig leder mig, om jeg ikke havde nogle guldkorn om, hvordan hans medarbejdere blev innovative. Til det måtte jeg sige, at innovation først bliver en succes, hvis den indarbejdes som ledelsesstrategi, og at ledelsen skal skabe rum, tid og ressourcer, før der kommer gang i innovationen,” siger Christian Bason.

Samtidig viser erfaringer, at innovation har bedst vilkår, hvis den skabes, uden at der føres eksterne midler ind i organisationen.

”Vi skal væk fra projektkulturen, hvor man får en pose penge til at gennemføre et projekt. Al erfaring viser, at de projektpersoner, der ansættes til at gennemføre et initiativ, forsvinder igen, så derfor er en ide mere levedygtig, hvis ledelsen prioriterer en indsats med egne ressourcer og medarbejdere,” siger Christian Bason.