Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Jeg får hele tiden ideer

Caroline Darville undrede sig over, at så mange patienter uden hjerteproblemer blev genindlagt på Kardiologisk Afdeling.
Foto: Thomas Søndergaard

”Der var ingen blodprop. Smut du bare hjem igen. Du er rask.”

Det må være en lettelse at få denne melding fra hjertelægen - skulle man tro. Men for den gruppe af patienter, der bliver sendt hjem med besked om, at de bare har en muskuloskeletal diagnose, opstår der ofte bekymring inden for den første uge, efter de er kommet hjem fra sygehuset, hvis smerterne dukker op igen. Resultatet er, at de bliver genindlagt, fordi de ikke har fået ordentligt besked om, hvad det er, der generer dem i hjerteregionen, og hvad de kan gøre ved det.

Den praksis undrede fysioterapeut Caroline Darville, og forundringen kom til at danne grundlag for den opgave, hun kastede sig over, da hun uddannede sig til innovationskonsulent på Hospitalsenheden Horsens.

”Jeg fandt ud af, at genindlæggelser koster Kardiologisk Afdeling 759.200 kroner om året, så der burde gemme sig nogle penge, som kunne bruges på fysioterapeuttimer,” siger Caroline Daville.

Hun fik udarbejdet en pjece, som lægen kan give til patienter, der bliver ”frikendt” for blodproppen, så de kan få nogle svar på, hvad det så er, de fejler.

Pjece med handleveje

Pjecen indeholder også en beskrivelse af nogle øvelser og nogle handleveje – for eksempel at man kan bede egen læge om henvisning til fysioterapi. Informationerne ligger også på afdelingens hjemmeside.

Caroline Darville forsøger også at finde timer til at vejlede patienter med muskuloskeletal diagnose og hjælpe afdelingen med at differential-diagnosticere patienterne.

”Indsatsen skaber tryghed hos patienterne – men det er svært at få afsat ressourcer til at gøre indsatsen til en fast rutine på afdelingen,” siger Caroline Darville, der mest bruger tid på opgaven, når den kardiologiske overlæge ringer og beder hende om at tage sig af en patient med muskuloskeletal diagnose. Overlægen er nemlig meget positiv over for initiativet og kan sagtens se værdien i det.

Men på trods af, at Caroline Darvilles innovative idé ikke er helt implementeret, har hun ikke mistet lysten til at være innovativ fremover.

”Jeg kan simpelthen ikke lade være med at få ideer og sætte prøvehandlinger i gang. Det er en del af min natur – måske fordi jeg tidligere har været selvstændig i 14 år,” siger hun.