Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Innovation på fuld tid

Terapeuterne i Hospitalsenheden Horsens har bragt begrebet innovation ned fra de varme luftlag og fået det placeret i hverdagen.
Thomas Detlefsen er, så vidt vides, den eneste afdelingsfysioterapeut i landet, der arbejder med innovation på fuld tid. Foto: Thomas Søndergaard

”Hvad siger du til at arbejde med innovation 37 timer om ugen?”
Spørgsmålet fik afdelingsfysioterapeut Thomas Detlefsen for to år siden af sin leder.

”Jeg var ved at falde ned af stolen, for jeg var gået ind til mødet med et ønske om få lov til at blive fritaget for mit arbejde i tre måneder for at kunne arbejde helhjertet med innovation,” siger Thomas Detlefsen, der straks sagde ja, og dermed blev – så vidt vides – den eneste afdelingsfysioterapeut i Danmark, der arbejder med innovation på fuld tid.

Innovation er blevet et fasttømret begreb i hverdagen i Terapiafdelingen på Hospitalsenheden Horsens, hvor 60 terapeuter arbejder. Der er skabt et fælles sprog omkring innovation, og det er ikke længere et varmluftigt begreb - men det har krævet en målrettet indsats og strategi i ledelsen at nå så langt.

Innovation blev introduceret på afdelingen i forbindelse med, at afdelingens ledende terapeut Lene Bastrup Lange for år tilbage skrev MBA med titlen ”Ledelse af en innovativ organisation, herunder skabe og fastholde en innovationskultur”, så det var nærliggende for hende at bygge det ind i hverdagen på afdelingen.

Lene Bastrup Lange talte blandt andet om, at terapeuterne stod på en brændende platform i et trængt sundhedsvæsen, hvor der er rift om ressourcerne. Terapeuternes arbejde handler ikke om liv og død, så derfor ville de være mere sårbare over for besparelser, hvis de ikke selv formåede at udvikle deres arbejdsområde, lød det.

”Det var en dristig satsning på at få innovation ind i den strategiske ledelse af afdelingen,” siger Thomas Detlefsen.

Slå undre-piloten til

De 60 medarbejdere i afdelingen blev opfordret til at slå undre-piloten til og vurdere, om hverdagens opgaver kunne håndteres på en anden og bedre måde. Ideer kunne skrives på en tavle i personalerummet, og der blev udpeget tovholdere, der skulle holde fast i de levedygtige ideer.

I den første tid stod Thomas forholdsvis alene for at skabe opmærksomhed på innovation, og ind imellem forsvandt medarbejdernes fokus på ideerne midt i den travle hverdag.

Men i 2013 fik han støtte fra tre kolleger, der gennemgik Hospitalsenheden Horsens eget diplommodul i innovation, som hospitalet har købt hos Via University College i Horsens. Tanken var, at de fire innovationskonsulenter skulle udgøre et styrket team i forhold til at implementere innovation i hverdagen.

En af de fire var afdelingsterapeut Rikke Møller Jensen. I sin afsluttende opgave på det seks uger lange diplommodul arbejdede Rikke Møller Jensen med, hvordan afdelingen kunne få et fælles sprog i forhold til at få indbygget en innovationskultur, og efterhånden er der kommet en forståelse af nogle af de centrale begreber i innovation.

Gøre det uden at spørge

Et af dem er lethedens princip, der handler om, hvordan man kan forbedre enkle processer i hverdagen. Princippet indeholder en direkte opfordring til menige medarbejdere om at turde ændre på de daglige rutiner uden at lade barrierer komme i vejen for sig.

”De skal turde indføre små forandringer og løse opgaver på en anden måde i hverdagen uden nødvendigvis at skulle spørge ledelsen til råds. Og virker den nye metode mere hensigtsmæssigt, skal den pågældende melde tilbage til en leder om erfaringerne,” siger Rikke Møller Jensen og nævner et eksempel fra hverdagen på afdelingen:

Fire terapeuter fordelt på henholdsvis akutafdelingen og lungemedicinsk afdeling havde svært ved at følge med i hverdagen, når patienter skulle overflyttes fra den ene afdeling til den anden. Terapeuterne foreslog, at de ændrede strukturen, så terapeuterne fulgte patienter hele vejen fra det akutte forløb til den medicinske afdeling i stedet for at overdrage patienterne fra den ene til den anden, når skiftet indtraf.

”Løsningen har vist sig at være mere effektiv, og der sker ikke nær så mange fejl som tidligere. Desuden oplever patienterne også en større kontinuitet i behandlingen, når de følges af en terapeut gennem behandlingen,” siger Rikke Møller Jensen.

Ud over de små forandringer i hverdagen, gennemføres også større forandringer som bygger på en systematisk innovationsproces, som er et andet af de begreber, der er indført i innovationssproget på afdelingen. Den systematiske innovationsproces er bygget op omkring fire faser: Definering, opdagelse, udvikling og demonstration.

Først bliver en gruppe på cirka 10 medarbejdere inviteret med i en gruppe, der skal arbejde kreativt med et på forhånd formuleret fokusspørgsmål, der ofte har et lidt provokerende indhold.

”Det er vigtigt, at der ikke på forhånd stilles en række milepæle eller mål op for den proces, der sættes i gang, og det er vigtigt at man få stillet det korrekte og åbne fokusspørgsmål, som gruppen kan arbejde med,” siger Thomas Detlefsen.

Udendørs træningshave

Et eksempel på en vellykket systematisk innovationsproces blev sat i værk på et sommerseminar i 2013. Her fik en gruppe medarbejdere udfordringen: Hvad nu hvis holdtræning kun kunne foregå udendørs?

Resultatet af den proces kan ses i dag lige uden for afdelingens vinduer. Her er indrettet en træningshave med blandt andet bænke, træstammer, trapper, et bordtennisbord og andre ”redskaber”, som patienter kan bruge, og som samtidig minder om de faciliteter, der er tilgængelige for dem, når de forlader hospitalet og vender tilbage til hverdagen, hvor de jo gerne skulle fortsætte med at træne.

Innovations-tankegangen er også det seneste år blevet bygget ind i ansættelsesproceduren i Terapiafdelingen. Når der er ansættelsessamtale, bliver ansøgernes innovative potentiale også prøvet af, også selv om det er en medarbejder, der blot skal ind på afdelingen i et vikariat.

Når en ny medarbejder møder i Terapiafdelingen, får den pågældende en times introduktion til innovationstankegangen, og derefter bliver den nyansatte udstyret med en forundrings-dagbog, som gerne skulle fyldes med gode ideer til forandringer.

”Det er ofte de friske øjne, der opdager guldet,” understreger Thomas Detlefsen.

Men blandt de 60 medarbejdere på afdelingen er der også enkelte, der står af over for innovationstankegangen. I teoribøgerne opererer man med, at to procent af medarbejderne siger ”Innovation, nej tak, ikke for mig”, og det er Thomas Detlefsen helt bevidst om.

”Nogle synes, innovation er for luftigt og højtragende, og de vil hellere have hænderne på patienterne. Vi kan høre nogle sige: ”Jeg er ikke kreativ.” Her er det vigtigt at liste innovationsforståelsen ind ad bagdøren, for alle kan være kreative, men det er ofte nemmere at være kreativ i selskab med andre,” siger Thomas Detlefsen.