Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Øget fokus på ernæring forebygger genindlæggelser

En god ernæringstilstand har betydning for antal genindlæggelser og funktionsevnen hos ældre, alligevel udskrives mange ældre fra sygehuset i en dårlig ernæringstilstand. Herlev Hospitals Følge-hjem Team består af en fysioterapeut, en ergoterapeut og to sygeplejersker. Et interventionsstudie, hvor de ældre patienter ud over den vanlige hjemfølgningsordning også fik rådgivning af en diætist, viste sig at forbedre ernæringstilstanden og nedsætte antallet af genindlæggelser. Projektet viste ingen effekt på ADL, muskelstyrke i UE og mobilitet, hvilket sandsynligvis skyldes, at de ældre i studiet ikke fik tilbudt genoptræning i kombination med ernæringsrådgivningen.